Citát

Citát č.4453 od Oscar Wilde

Modlitba by nikdy neměla mít žádnou odezvu, přestala by totiž být modlitbou a stala by se pouhou korespondencí.Modlitba je osobní věc - každý se pro ni může rozhodnout.
Modlitby neorají! Chvály nezrají!
Bez přestání se modlí ten, kdo spojuje modlitbu s prací a své dobré dílo s modlitbou. Jen tímto způsobem můžeme uskutečnit příkaz modlit se bez přestání.
Jako pluh následuje slovům, tak Bůh odměňuje modlitby.
Otčenáš ukazuje člověku celé evangelium ve zhuštěné formě.
Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.
Vyslyšení modlitby není v podstatě nic jiného než uskutečnění určitých přání srdce.
Jestliže modlitba není důkladně procítěna, tak nemá žádnou hodnotu, a proto také žádný účinek.
Díky tobě, Otče, zvláště za to, že jsi mi dovolil podniknout tento let. Díky tobě za poctu, které jsem mohl dosáhnout tím, že jsem zde nahoře, na tomto úžasném místě, odkud mám možnost spatřit všechny ty rozmanité a podivuhodné věci, jež jsi stvořil.
Bože, dej mi sílu nikdy nevzdat to, co je podle mne správné - i když si myslím, že je to beznadějné.
Bože všemohoucí, vyznávám dnes před tebou, že jsme pronikli k hranicím lidských možností a lidského poznání. A o to pokorněji stojíme vůči otázkám o smyslu života, začínajíce znovu zápas o poznání tebe - o věčné a svaté tajemství země, nebe a lidského srdce.
Čtyři věci, Bože, ti mohu nabídnout, které nejsou nikde mezi tvými poklady: svou nicotnost, svou smutnou chudobu, svůj zhoubný hřích, svou upřímnou lítost. Přijmi tyto dary a přijmi jejich dárce.
Miluji modlitební svíčky a často je používám.
Moje samoregenerace spočívá v modlitbě za ty, kteří mi ublížili.
Modlitba by nikdy neměla mít žádnou odezvu, přestala by totiž být modlitbou a stala by se pouhou korespondencí.
Modlitba je soustředění úsilí naladit své vědomí na vědomí Stvořitele.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život