Citát

Citát č.4373 od Linda Evangelista

Byl to Bůh, kdo mě udělal tak krásnou. Kdybych nebyla, tak bych pak byla učitelka.Bůh je skutečnost.
Neexistuje nevyléčitelné - Bůh je největší lékař!
Bůh pomáhá těm, kteří si pomáhají sami.
Bůh nikdy neopravuje své chyby.
Bohové jednou rukou dávají a druhou berou.
Ještě snesu, když nějaký politik tvrdí, že musíme jít a zabíjet lidi, ale od Boha to nesnesu. Ten by měl mít víc rozumu.
Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.
Je pouze jedno dobro a to je Bůh, všechno ostatní je dobré jen když se na to dívá a špatné, když se odvrátí.
Pascal pravil, že Bůh je kruhem, jehož střed je všude, ale obvod nikde.
Věřím, že pokud si podržíte svoji víru, udržíte správný postoj, vděk i důvěru, uvidíte, že Bůh otevře nové dveře.
Kdysi duch byl bohem, pak se stal člověkem.
Bůh je čiré nic, netýká se ho žádné zde a nyní.
Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.
Svět byl stvořen kvůli bohům a lidem.
Bůh nedělá nic, není zaneprázdněn žádným zaměstnáním, nepomýšlí na žádná díla, nýbrž raduje se z vlastní moudrosti a ctnosti a má na věčné časy zajištěny největší rozkoše.
Bůh je vše řídící živá síla.
A zdaž by neměl duch vše věděti, kdyby byl bohem?
Bohové se nestarají o věci lidské.
Největší darebák na světě byl Mojžíš: On dal svému lidu vědomě ty nejbídnější zákony v pěkné, svůdné formě a odvedl svůj vlastní národ od toho jediného, pravého, velikého Boha - k modloslužbě.
Boží syn nemůže být pravým Bohem, protože byl zplozen a Bůh je neplozený.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život