Citát

Citát č.4353 od Eminem

Můj otec? Nikdy jsem ho nepoznal, nikdy jsem neviděl ani jeho fotku.Ve skutečnosti je svět plný špatných matek, protože je mnoho špatných otců, které vychovaly matky.
Vzhlédli jsme v našem otci, stále je mnohem větší než my.
Dobrý otec neexistuje, to je pravidlo; z toho bychom neměli vinit muže, ale prohnilá otcovská pouta.
Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
Každý muž se snaží žít tak, aby naplnil očekávání svého otce nebo odčinil jeho chyby. V mém případě platí nejspíš obojí.
(o životě svého otce)
Myslím, že můj táta je jediný potomek Arabů, který je neúspěšný podnikatel.
Mateřství způsobí u ženy zásádní změnu, ale otcovství je pouhá sociální instituce.
Můj otec měl na mě hluboký vliv. Byl to šílenec.
Můj otec? Nikdy jsem ho nepoznal, nikdy jsem neviděl ani jeho fotku.
Měj v lásce otce dobrého a snášej špatného.
Můj otec mi dal nejúžasnější dar, každý jej může předávat dál: "Věřil ve mě."
Slušný člověk. Otec od dvou rodin.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život