Citát

Citát č.4342 od Eminem

Teď, když jsem pochopil, že jsem narkoman. Rozhodně mám se svou matkou soucit.Láska a soucit jsou nutností, nikoli luxusem. Bez nich lidstvo nemůže přežít.
Nestačí být soucitný, musíme jednat.
Soucit přirozeně vytváří pozitivní atmosféru a v důsledku toho se cítíte klidně a spokojeně.
Soucit není křížem, na nějž jest přibíjen, kdo miluje lidi?
Mějte soucit ke všem bytostem.
Soucit je dotěrný.
Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc.
Teď, když jsem pochopil, že jsem narkoman. Rozhodně mám se svou matkou soucit.
Soucit je vědomí hlubokého pouta mezi vámi a ostatními bytostmi.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život