Citát

Citát č.4249 od Penelope Cruz

Nevím, jestli věřím v manželství. Věřím v rodinu, lásku a děti.Mám skóre 0:3 s manželstvím. Stav utkání nelže.
Ideální manželka je každá žena, která má ideálního manžela.
Hrůza se samoty je větší než strach z otroctví, proto se hrneme do manželství.
Manžel, který se rozhodne překvapit svou ženu je často velmi překvapen.
Potkáváš četné manželské dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se těly je snadné. Jen málo potkáš takových, kdo jsou úzce spojeni tím, co je v nich nejhlubší; jen málokteří jsou oddáni dušemi.
Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší.
Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze.
Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí spojit dva aby je unesli - někdy i tři.
Jen takoví muži, co poznali mnoho žen, se hodí za manžely.
Starý mládenec se nudí všude. Ženatý muž jen doma.
Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží.
Manžel může mít vždy poslední slovo - může požádat o prominutí.
Manželství je radostí na měsíc a starostí pro celý život.
Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím.
Muž se ožení dobře tehdy, když chápe každé slovo, které jeho žena nevyslovila.
Špatného manžela lze zcela jednoduše opustit a začít znovu. S dobrým manželem musíme vydržet celý život. Proto není větší trest pro ženu než dobrý manžel.
Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela.
Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž.
Láska musí mít stále před očima to, čím se vyznačuje společný manželský život, totiž oddanost, výlučnost a stálost; a musí se o to zřetelně a upřímně usilovat. Jinak to není láska.
V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život