Citát

Citát č.3980 od Eckhart Tolle

Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.Příroda není chrám, ale dílna, ve které je člověk dělníkem.
Malovat podle přírody znamená vyloupnout charakter svého modelu.
Člověk je jedinou chybou přírody.
Skutečný index civilizace je, když jsou lidé více šetrnější k přírodě než musí být.
Bůh jest nejvzácnější hudbou, jejíž harmonií jest příroda.
Příroda je dobrá, neboť je dcerou boží.
Příroda žádá, aby děti byly dětmi, než se stanou dospělými lidmi.
Příroda je lhostejná k přežití lidského druhu, včetně Američanů.
Kdo má v lásce přírodu, k tomu promlouvá svým vlastním jazykem.
To, co pozorujeme, není samotná příroda, ale příroda je vystavena naší metodě dotazování.
Příroda používá lidskou představivost, aby zvedla své dílo stvoření na ještě vyšší úroveň.
Příroda, to je především umění.
Když je člověk sám, začíná pozorovat a milovat přírodu.
Člověk od přírody volí menší zlo, to jest nebezpečí smrti při odporu, raději než větší, to jest jistou a okamžitou smrt, nebude-li se brániti.
Příroda opatřila lidi přednostmi tělesnými i duševními do té míry stejnými, že jsou si rovni.
Kde není člověka, příroda je neplodná.
Obecně a všude je pravým symbolem přírody kruh, protože je schématem opakování: to je vskutku nejobecnější forma v přírodě, která ji provádí ve všem, od běhu hvězd až k smrti a vznikání organických bytostí.
Existuje spousta případů, kdy i ta nejmodernější technologie byla proti přírodě bezmocná.
Síly přírody jsou naprosto neutrální, jen způsob, jakým je člověk používá, určuje, zda působí dobro nebo zlo.
Pokoušíme se vysvětlovat svět a jeho procesy pomocí lineárních postupů, ačkoliv v přírodě nic lineárně neprobíhá.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život