Paracelsus
Paracelsus
* 1493
† 24. září 1541

Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství.
( Wikiquote )

  • Citát č.3948 od Paracelsus

  • Filosofie nám poskytuje poznání veškeré přírody.

  • Podobné citáty
    • Konfucius
      Právě poznání tkví v tom, znát meze vlastní nevědomosti.
    • Touha po poznání a překonání běžného. Kreativní přístup, intuice, zápal, nasazení a odříkání. To vždy bylo, je a bude hnací silou lidského poznávání.
      Antonín Holý
    • Bible
      Poznání připravilo lidi o pobyt v ráji.
    • Skutečné poznání je znát rozsah nevědomosti.
      Konfucius
    • Ludwig Wittgenstein
      Poznání je nakonec založeno na uznání.
      Ludwig Wittgenstein On certainty
    • Pascal je myslitel hluboké skepse, který – podobně jako Descartes, i když jinou cestou – zoufale hledá pevný bod nějaké jistoty poznání i života.
      Blaise Pascal
    • Simone Weilová
      Získat nějakou vědomost nás přibližuje pravdě jen pokud je to poznání něčeho, co milujeme, jinak ne.
    • Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání.
      Aristotelés
    • Jaroslav Heyrovský
      Experimentem k poznání, poznáním k pokroku.
    • Jedině božská láska uštědřuje klíče k poznání.
      Jean Arthur Rimbaud
    • Hermes Trismegistos
      Poznání je bláznem považováno za nevzdělanost a věci přínosné jsou pro něho škodlivé.
    • Wikipedia nebude dokončená nikdy. Pokrok lidstva totiž postupuje každým dnem, takže směrem vpřed encyklopedii nelze uzavřít. Ale zpátky po časové ose se jednou dostaneme do stavu popsání všeho nabytého poznání.
      Jimmy Wales
    • Hermes Trismegistos
      Pro toho, kdo je bez poznání, je moudrost kouzlem.
    • Ďábel je poznání a Bůh je rovněž poznání.
      Umberto Eco
    • Descartes Rene
      Je to spíše zvyk a příklad, co nás přesvědčuje, než nějaké jisté poznání.
    • Opravdové poznání je školou skromnosti.
      Stanislav Komenda
    • Gautama Buddha
      Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.
    • Logika je základem jistoty veškerého poznání.
      Leonhard Euler
    • Baltasar Gracián
      Poznání bez řádu je šílenství.
    • Lítost nevzniká nikdy z toho, že se změnila vůle (což je nemožné), nýbrž z toho, že se změnilo poznání.
      Arthur Schopenhauer