Kurt Cobain
Kurt Cobain
* 20. února 1967
† 05. dubna 1994

Kurt Donald Cobain byl americký zpěvák a frontman grungeové skupiny Nirvana.
( Wikipedia )

 • Citát č.393 od Kurt Cobain

 • Mír, Láska, Empatie...

 • Podobné citáty
  • Halldór Kiljan Laxness
   Možná, že boje jsou normální, jako třeba něco k jídlu. Mír je naopak luxus.
  • Jsem vdaný. Moje žena Stella je krásná žena. Přinesla do mého života hodně míru a moudrosti.
   Anthony Hopkins
  • Anne Frank
   Prostě nemohu stavět své naděje na základy zmatku, bídy a smrti. Myslím, že mír a klid se opět vrátí.
  • Mír je cosi těsně souvisejícího s válkou.
   Josemaría Escrivá de Balaguer
  • Josemaría Escrivá de Balaguer
   Mír je výsledkem vítězství. Mír ode mě vyžaduje neustálý boj. Bez boje nebudu moci mít pokoj
  • Mír se sjednává vítězstvím a nikoliv ujednáním.
   Marcus Tullius Cicero
  • Thúkýdidés
   Mír je jen příměří v nekonečné válce.
  • Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.
   Marcus Tullius Cicero
  • Blaise Pascal
   Raději mají smrt nežli mír; druzí mají raději smrt než válku.
  • Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka.
   Marcus Tullius Cicero
  • Marcus Tullius Cicero
   Mír to je svoboda a klid.
  • Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než o mír.
   Marcus Tullius Cicero
  • Karel Čapek
   Mír je lepší než válka.
   Karel Čapek Bílá nemoc
  • Záminka pro všechny války: uzavření míru.
   Jacinto Benavente
  • William Shakespeare
   Se zbraní v ruce mluvíš o míru?
  • Vaše práce budiž bojem, váš mír budiž vítězstvím!
   Friedrich Nietzsche
  • Guillaume Apollinaire
   Ženy jsou stvořeny jen pro mír.
  • Jak může být na Zemi mír, když se národy neshodnou ani na tom, kolik je hodin?
   Pavel Kosorin
  • Hérodotos
   V míru synové pohřbívají otce, ale ve válce otec pohřbívá své syny.
  • Modlíme se za spravedlivý mír, nikoliv za mír utlačovatelský, za mír, jenž je v souladu s lidskými právy. (...) Mocnosten, jež okupují cizí území, říkáme: vládněte lidsky; chování vůči zajatcům a národům okupovaných území je nejjistějším znakem civilizovanosti. Boží požehnání anebo prokletí, jež spočine na vaší vlastní zemi, závisí na způsobu, kterým užíváte svou moc nad těmito národy. - velikonoční poselství na Radiu Vatikán, 1941
   Pius XII.