Citát

Citát č.3785 od Eckhart Tolle

Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.Celý vesmír je plný života dokonalých tvorů.
Často jsem slyšel lidi tvrdit, že něco takového jako bezplatný oběd tady není možné. Dnes se zdá, že samotný vesmír je takovým bezplatným obědem.
Jsme produkt kvantové fluktuace ve velmi raném vesmíru.
Čím více se zdá vesmír srozumitelným, tím více se také zdá zbytečným.
Bůh může existovat, ale věda umí vysvětlit vesmír bez nutnosti tvůrce.
Vesmír, ve kterém žijeme, je stále plný neznáma.
Máme celou řadu důkazů, které naznačují, že život přeskakoval po vesmíru z planety na planetu pomocí meteoritů.
Neexistuje nic většího nebo staršího než je vesmír.
Naše tělo je kondenzovaná kopie celého vesmíru.
Zdá se, že vesmír není možné popsat jiným jazykem, nežli tím matematickým.
Ve vesmíru neexistuje větší síla než síla lásky.
Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.
Vesmír není povinen být v dokonalé harmonii s lidskou ctižádostí.
Máme celou řadu důkazů, které naznačují, že život přeskakoval po vesmíru z planety na planetu pomocí meteoritů.
Já osobně zastávám názor, že už velice brzy - asi během příštích dvaceti let - zcela jistě zjistíme, že se nenacházíme ve vesmíru sami.
Alespoň jedna z pěti hvězd podobných Slunci má kamennou planetu velikostně podobnou Zemi, která má vhodný povrch pro život.
Vesmír se pravděpodobně nikdy nezastaví, nikdy se nezhroutí a nikdy nedojde svého konce.
Až se roku 1758 kometa vrátí, nebude spravedlivé zapírat, že to byl Angličan, který tuto pravdu poprvé vyslovil.
Celý vesmír se rovná hodinovému stroji s kolečky do sebe zapadajícími a vzájemně na sobě závislými.
Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život