Edgar Cayce
Edgar Cayce
* 18. března 1877
† 03. ledna 1945

Edgar Cayce byl americký jasnovidec, který údajně vlastnil schopnost odpovídat na otázky všeho druhu, jako například o léčení, reinkarnaci, válkách, Atlantidě, o budoucnosti, zatímco byl v tranzu. Po probuzení si nic nepamatoval, proto se mu přezdívá spící prorok.
( edgarcayce.org [EN] )

 • Citát č.3759 od Edgar Cayce

 • Meditace je naslouchání božskosti uvnitř.

 • Podobné citáty
  • Alan W. Watts
   Meditace vsedě není žádné duchovní "cvičení" určené k dosažení vyššího cíle. Podle buddhistického názoru je to jen správný způsob sedění, a zdá se být zcela přirozené, že zůstáváme sedět, pokud není nic jiného na práci, abychom nebyli obtěžováni nervovým neklidem.
   Alan W. Watts Cesta ZEN
  • Účinnou metodou proti vnitřní prázdnotě je meditace. Kdo medituje, prožívá stav, v němž nic nepotřebuje.
   Heinz-Peter Röhr Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
   Heinz-Peter Röhr
  • Heinz-Peter Röhr
   Královskou cestou duchovního rozvoje je meditace.
   Heinz-Peter Röhr Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
  • Meditace mi byla věrným přítelem. To mi pomohlo napsat mé knihy.
   Alice Walker
  • Marie-Louise von Franz
   V čínském textu Tajemství zlatého květu se říká, že meditací lze dosáhnout stadia, kdy se vědomí rozpustí.
   Marie-Louise von Franz Mýtus a psychologie
  • Meditace je způsob, jak cvičit sebeuvědomění.
   Leo Babauta 52 změn
   Leo Babauta
  • David Perlmutter
   Výzkumy dokládají, že lidé, kteří meditují, jsou mnohem méně ohroženi mozkovými poruchami, o jiných nemocech nemluvě.
   David Perlmutter Moučný mozek
  • Meditace je součástí duchovní tradice téměř každé kultury.
   Deepak Chopra
  • Deepak Chopra
   Existuje mnoho vědeckých studií, které prokazují lé­čivé účinky meditace.
  • Meditace je meditace.
   Israel Regardie
  • Joel Osteen
   Pokud chcete úspěch a moudrost, musíte dělat víc než meditovat a věřit.
  • Spánek je nejlepší meditace.
   Dalajláma
  • Dalajláma
   Můžeme žít bez náboženství a meditace, ale nemůžeme přežít bez lidské náklonnosti.
  • Ve skutečnosti žijeme ve světě, který hladoví po samotě, tichu a soukromí. Proto toužíme po meditaci a pravém přátelství.
   C.S. Lewis
  • Isaac Newton
   Pravda je potomkem mlčení a nepřetržité meditace.
  • Úspěšná meditace je pro člověka vrcholným okamžikem.
   Paul Brunton
  • Paul Brunton
   Oddělit mysl od těla není normální a obvykle je nežádoucí. Ale osvobodit mysl od tyranie těla je naprosto nutné a lze tomu napomoci pravidelným cvičením meditace.
  • Osvícení můžeme dosáhnout jen cvičením v meditaci. Neexistuje žádný jiný způsob, jak transformovat svou mysl.
   Tändzin Gjamccho
  • Paul Brunton
   Držte hlavu, trup a boky, aby odpovídaly centrální linii rovné, vzpřímené páteři.
   (o meditaci, Zápisky Paula Bruntona)
  • Období meditace má být pevně stanoveno nejen pravidelností, ale také spontánností.
   Paul Brunton