Citát

Citát č.3662 od Edgar Cayce

Skutečná moudrost spočívá v jednání podepřeném správnou rozhodovací silou a na základě svobodné volby.Jen s moudrostí můžeš doufat, že budeš svobodný.
Znalost přináší moudrost a moudrost je síla.
Moudrost je v temnotě ukrytá.
V celém vesmíru je jen Jedna moudrost.
Vše, čím člověk je, je kvůli jeho moudrosti. Vše, čím bude, je následek jeho příčiny.
Ty jsi klíčem ke vší moudrosti.
V příslovích uložil si každý národ veškerou svou přirozenou moudrost.
Medicina léčí nemoci těla, kdežto moudrost zbavuje duši vášní a trápení.
Nejmoudřejší z lidí se vůči bohu jeví jako opice, i moudrostí i krásou i vším ostatním.
Buď moudrý a dej se varovat dějinami.
Moudrý člověk udělá ihned to, co blázen až na poslední chvíli. Oba dělají tu samou věc, jen každý v jinou dobu.
Blázen nevidí tentýž strom, jejž vidí moudrý muž.
Mudrc se nemá přít se zběsilcem...
Každý člověk je minimálně 5 min. denně naprostý blb. Moudrost spočívá v tom, že ne déle.
Nekonečná moudrost podvědomí bude vždy a přímo reagovat na vaše vědomé myšlení.
Moudrost znamená brát všechno s humorem a špetkou pochybností.
Pravá moudrost se obvykle projevuje skromností a mlčením.
Moudrý volí vždycky střední cestu: radí se jen s úzkým kruhem vyvolenců, a to ještě jen tehdy, kdy on sám chce.
Kdo sám není moudrý, nedá na dobré rady.
Moudřejší nemají ustupovat vždycky.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život