Citát

Citát č.3653 od Edgar Cayce

Svého ducha zaměstnávejte povznášejícími myšlenkami. Nemarněte čas neplodnými ideovými průběhy.Logický obraz faktu je myšlenka.
Myšlenka je smysluplná věta.
Myšlenky jsou listy na stromě: jen slabé zavanutí větru, a tyto padají, a onyno, nezachytíš-li je hned uletí a nevrátí se více.
Vytváříš-li myšlenky, používáš Boží sílu, se kterou jsi schopen dosáhnout nejčistšího a nejvyššího!
Myšlenka je příčinou a reakce podvědomí účinkem.
Svými myšlenkami stavíte svůj vlastní svět.
Každá vámi vytvořená a vyslaná myšlenka přitahuje na své cestě všechno stejnorodé, nebo ulpí na jiných stejnorodých myšlenkách.
Myšlenka je semeno skutku. Událost ale není nic jiného než reakce podvědomí na druh a podstatu vaší myšlenky.
Vaše myšlenky jsou semínka a úroda, kterou sklidíte, závisí na semenech, která zasejete.
Myšlenková hloubka se má usmívat. Čím větší hlupák, tím větší kakabus.
Novost není nikdy obsažena v myšlence, ale v pohledu.
Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopna splnit záměr.
Z lidských myšlenek se dá vytěžit mnohem více zlata než ze země samé.
Každá tyranie jediné myšlenky je vypovězením války svobodě lidského ducha.
Nejenže se mé myšlenky občas toulají. Někdy mě dokonce opustí úplně.
Každá myšlenka, každé slovo a každý čin zanechávají ve světě příčiny.
Vaše myšlenky se k vám vždy vrací jako bumerang.
Svého ducha zaměstnávejte povznášejícími myšlenkami. Nemarněte čas neplodnými ideovými průběhy.
Řeč je určena k tomu, aby skrývala myšlenky.
Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život