Citát

Citát č.3562 od Edgar Cayce

Meditace je v přítomnosti, čisté přítomnosti.Ve skutečnosti žijeme ve světě, který hladoví po samotě, tichu a soukromí. Proto toužíme po meditaci a pravém přátelství.
Úspěšná meditace je pro člověka vrcholným okamžikem.
Oddělit mysl od těla není normální a obvykle je nežádoucí. Ale osvobodit mysl od tyranie těla je naprosto nutné a lze tomu napomoci pravidelným cvičením meditace.
Držte hlavu, trup a boky, aby odpovídaly centrální linii rovné, vzpřímené páteři.
(o meditaci, Zápisky Paula Bruntona)
Období meditace má být pevně stanoveno nejen pravidelností, ale také spontánností.
Není lepší čas pro okouzlující chvíli meditace než ten, kdy ubývá světlo.
Smyslem meditace je zpomalit chod myšlenek až k jejich téměř zastavení.
Nádherná přestávka mezi dnem a nocí, která utišuje rušnost dění a obrací unavené vědomí ke klidu, je dobrá pro meditaci.
Opakující se rytmus mantry může vytrvalou praxí vyvolávat téměř halucinaci.
Udržovat zvyk denní meditace dokud se nenaučíme ji milovat je cestou k úspěchu.
Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu.
Meditace dosáhne svého nejvyššího cíle, když je nejen hluboká, ale také dlouhá.
Ticho meditace je důstojná záležitost, ale ticho pošetilé prázdné mysli nikoli.
Meditace je jazykem pro rozmlouvání s Bohem.
Meditace nám umožňuje shůry přitáhnout duchovní světlo a vlastní vědomí rozšířit tak, aby se naše schopnost přijímat zvýšila.
Meditace je božským darem.
Meditace je naslouchání božskosti uvnitř.
Vstup do sebe, neboť pouze v tichu můžeš naslouchat svému Otci.
Medituj často, nenechej se ovládnout starostmi světa. Choď do přírody a uč se od ptáků, stromů, květin, včel - ti všichni zpívají píseň slávy svému Stvořiteli. Učiň to samé.
Těžké záclony pomáhají chránit meditační místnost před rušivými zvuky.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život