Radka Denemarková
Radka Denemarková
* 14. března 1968

Radka Denemarková je česká spisovatelka a literární historička.
( Wikipedie )

 • Citát č.32302 od Radka Denemarková

 • Minulost nelze vyklepat z okna jako starou prachovku.

 • Podobné citáty
  • Radka Denemarková
   Minulost nelze vyklepat z okna jako starou prachovku.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Minulost je látka, z níž je utvořen čas. Proto se také čas ihned mění v minulost.
   Jorge Luis Borges Zrcadlo a maska
   Jorge Luis Borges
  • C. J. Tudorová
   Minulost bledne jako stará fotografie.
   C. J. Tudorová Kříďák
  • Současný stav světa je důsledkem jeho minulosti a příčinou své budoucnosti - kdyby existoval dostatečně mohutný intelekt, který by dosadil do jediného vzorce všechna data o pohybu jak těch největších, tak nejmenších částí, neexistovalo by pro něj nic neurčitého.
   Markýz Laplace
  • Charles Rozell Swindoll
   Nemůžeme změnit svou minulost. Nemůžeme změnit skutečnost, že lidé jednají určitým způsobem.
  • Nemám zájem o návrat do minulosti. Miluju pohodlí a požitky dnešní doby. Nechtěl bych se vrátit, kdybych mohl.
   Charles Rozell Swindoll
  • Golda Meir
   Člověk nemůže a nesmí se pokoušet vymazat minulost jen proto, že to neodpovídá přítomnosti.
  • Nemyslím si, že lidská mysl dokáže pochopit minulost i budoucnost.
   Bob Dylan
  • Bob Dylan
   No, budoucnost pro mě je už minulostí.
  • Minulost je jenom tím vzácná, že už není.
   František Vymazal
  • Marcus Tullius Cicero
   Minulé nemůžeme změnit.
  • Současnost je nezbytným produktem všeho minulého a nezbytnou příčinou budoucího.
   Robert G. Ingersoll
  • Marcus Tullius Cicero
   To, co uplynulo, se nikdy nevrací.
  • Minulost? Neexistuje! Byla!
   Theodor Fontane
  • Nelson Mandela
   Zapomeňme na minulost.
  • Budoucnost náleží neporozuměné minulosti.
   František Vymazal
  • Edmund Burke
   Nikdy nemůžete plánovat budoucnost minulostí.
  • Minulost nemůžeme ovládat. Ale co můžeme ovládat, je to, kam se vydáme příště.
   Kirsten Hubbard
  • Jane Austen
   Mysli na minulost jen tehdy, když ti vzpomínka na ni přinese radost.
  • Budoucnost je vždy umazaná svou minulostí.
   Stanislav Komenda