Lucius Annaeus Seneca
Lucius Annaeus Seneca
* 4 př. n. l.
† 65

Lucius Annaeus Seneca byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.
( Wikipedia )

 • Citát č.3153 od Seneca

 • Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.

 • Podobné citáty
  • C. S. Lewis
   Hlavní příčiny lidského smíchu jsou Radost, Legrace, Vtip a Uštěpačnost.
   C. S. Lewis Rady zkušeného ďábla
  • Nesmějeme se, protože jsme šťastní, že jsme šťastní, protože se smějeme.
   William James
  • Marcus Fabius Quintilianus
   Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.
  • Jsou lidé, kteří se životem prosmějí.
   František Vymazal
  • Ivan Turgeněv
   Bát se smíchu znamená nenávidět pravdu.
  • Smích lomcuje tělem, znetvořuje rysy ve tváři a činí člověka rovným opici.
   Umberto Eco
  • Umberto Eco
   Smích často poslouží i k zmatení lidí zlých a odhalí jejich hloupost.
  • Smích plodí pochyby.
   Umberto Eco
  • Katja Kettu
   S cizíma zubama v hubě se špatně směje.
   Katja Kettu Porodní bába
  • Člověka poznáš po smíchu.
   František Vymazal
  • Friedrich Nietzsche
   Nikoli hněvem, leč smíchem se zabíjí.
  • Smích je slabost, zhouba a vratkost našeho těla.
   Umberto Eco
  • Umberto Eco
   Ve smíchu spočívá dokonalost člověka!
  • Zrcadla nemohou mluvit a naštěstí pro tebe se nemůžou ani smát.
   Anonymní autor
  • Sean O’Casey
   Smích je nejcennějším darem božím.
  • Smích je esperanto. Nepochybuji, že s jeho pomocí by byla babylonská věž dostavěna.
   Jean  Cocteau
  • Ernest Hemingway
   Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, ač k tomu vlastně má nejmíň důvodů.
  • Smích, jak předpokládám, je vyjádřením vzdoru. Musíme se smát své bezmocnosti vůči přírodním silám - nebo bychom se zbláznili.
   Charlie Chaplin
  • Arthur Schopenhauer
   Lidé, jejichž smích je vždy afektovaný a nucený, mají toho v sobě intelektuálně a morálně málo.
  • Smích je skutečně nejlepším lékem.
   Rhonda Byrne Tajemství
   Rhonda Byrne