C. J. Tudorová
C. J. Tudorová

C. J. Tudorová je britská spisovatelka, autorka knihy Kříďák.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.31524 od C. J. Tudorová

 • Dospělost je pouhá iluze. Když na to přijde, mám ten dojem, že nikdo z nás nikdy skutečně nedospěje. Jen se vytáhneme do výšky a jsme chlupatější.

 • Podobné citáty
  • Ivan Pilný
   Inovace jsou vysoce výnosnou investici.
   Ivan Pilný Digitální ekonomika
  • Máš v ruce nepopsaný papír se spoustou krásných slov. A hlavu plnou zázraků, tak namaluj obrazy, tak namaluj obrazy, které vidíš.
   Atticus Láskou ji nespoutáš
   Atticus
  • Steven Pressfield
   Čím větší strach máme z činnosti nebo nutkání, tím jistěji poznáme, že danou činnost musíme dělat.
   Steven Pressfield Válka umění
  • Kdo miluje lidi jako Kristus, touží, aby patřili Bohu a ne jemu.
   Svatá Edita Steinová
  • Ipuwer
   Kdo byl pohřben jako sokol, postrádá máry.
   Ipuwer Ipuwerův Papyrus
  • Každá cena odráží shodu obchodníků na hodnotě ve chvíli provedení obchodu.
   Alexander Elder Tradingem k bohatství
   Alexander Elder
  • Nassim Taleb
   Zmeškaný vlak mrzí pouze tehdy, když se jej snažíte doběhnout!
   Nassim Taleb Černá labuť
  • Při pohledu do mého klína
   se ti sbíhají sliny.
   Rupi Kaur Mléko a med
   Rupi Kaur
  • sv. Pio z Pietrelciny
   Z lásky se před Bohem vždy pokořuj, protože Bůh obdarovává svými dary a mluví k tomu, kdo zachovává své srdce pokorné vůči Němu.
  • Smutným faktem je, že vědci, podobně jako bankovní lupiči, jdou tam, kde jsou peníze.
   Charles Wheelan Odhalená ekonomie
   Charles Wheelan
  • Václav Kaplický
   Strach bývá nakažlivější než mor.
   Václav Kaplický Kladivo na čarodějnice
  • Život není o spotřebě, penězích a růstu.
   Graeme Maxton Konec pokroku aneb Jak nás moderní ekonomie zradila
   Graeme Maxton
  • sv. František Saleský
   Neproste o kříže, postavte proti nim vše, co můžete, ale když přijdou, přijměte je s odevzdaností.
  • Vždycky když dostaneš chuť někoho kritizovat, vzpomeň si, že všichni lidé ha tomhle světě neměli takové výhody jako ty.
   Francis Scott Fitzgerald Velký Gatsby
   Francis Scott Fitzgerald
  • sv. Terezie z Avily
   Pravdivá pokora se zakládá především na tom, abychom byli vždy ochotni ke všemu, cokoli chce s námi Pán udělat a považovali se vždy za nehodné nazývat se Jeho služebníky.
  • Ohavné činy, které na nás páchají ostatní, jsou řezem do srdeční krajiny.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • John Medina
   Buďte přáteli druhým a nechte druhé, aby byli přáteli vám.
   John Medina Nestárnoucí mozek
  • V těžkostech i utrpení nikdy nezapomínej na to, že máme velkou odměnu připravenou v nebi.
   sv. Jan Bosco
  • Austin Kleon
   Najdi svůj strom a vylez po něm nahoru.
   Austin Kleon Kraď jako umělec
  • V žádné báji, v žádný dějinách jsem nenalezl přímku.
   Vladimír Holan Babyloniaca
   Vladimír Holan