Viktorie Hanišová
Viktorie Hanišová
* 24. července 1980

Viktorie Hanišová je česká překladatelka, lingvistka a spisovatelka.
( Nakladatelství HOST )

 • Citát č.31252 od Viktorie Hanišová

 • Někdo bláhově věří, že za jeho osobní tragédií stojí jediná příhoda, při které se jeho osud zašmodrchal a vydal po nesprávné výhybce. Snaží se ve svém neštěstí najít logické souvislosti, neboť je přesvědčen, že se celý jeho nešťastný život dá poskládat do řetězce kauzálně propojených událostí. Věří, že kdyby se mohl vrátit v čase a jednu jedinou příhodu ze své minulosti vymazat, jeho osud by se vrátil do předepsaných kolejí.

 • Podobné citáty
  • Alois Adlof
   Pověra je vždy protikladem víry, podobně jako je padělaná mince vždy protikladem mince pravé.
  • Prakticky každý aktivista, kterého jsem kdy potkal, ať záměrně nebo častěji nevědomky zveličuje problém, za nějž bojuje.
   Hans Rosling Faktomluva
   Hans Rosling
  • Guy Kawasaki
   Neplaťte si skeptika s cynikem – skeptik pochybuje, cynik ví.
   Guy Kawasaki Okouzlení
  • Není-liž to něco velikého a podivného, že naše tělo na výsosti trůní, a že andělé a archandělé se jemu klaní?
   sv. Jan Zlatoústý
  • Oldřich Eliáš
   Astrologie jako věda převážně empirická, nevyžaduje zvláštních supranormálních schopností svých žáků, a po své stránce theoretické jest v základě všem přístupná a naučitelná.
   Oldřich Eliáš Úvod do magie
  • Realita není danost, není trpná. Skutečnost vyžaduje aktivní participaci člověka.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
   Tomáš Sedláček
  • Pat Rodegast
   Jste stvořitelem. Jste stvořením.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
  • V medicíně je často nutné volit mezi známou, pohodlnou, vyšlapanou cestou a zkoušením něčeho nového.
   Sanjay Gupta Cheating Death
   Sanjay Gupta
  • Alois Adlof
   Když budeš jasně odsuzovat hřích, všechny milovníky hříchu to bude osobně urážet.
  • Kluci nejsou tak upovídaní ani zvědaví jako holky.
   Alena Mornštajnová Tiché roky
   Alena Mornštajnová
  • Sv. Josemaría Escrivá
   Zdá se, že panuje pokoj, ale nepřítel Boží nespí... – naslouchá, ale rovněž srdce Ježíšovo. To je má naděje.
  • Poznám, že by z mé strany byla skutečná hloupost vzdát se čehokoliv jen proto, že bych tím jinému připravil neštěstí.
   Markýz de Sade Julietta čili Slasti neřesti
   Markýz de Sade
  • William Shakespeare
   Mír klidný v srdci tvém se uhosti tak sladce jako v mém!
   William Shakespeare Romeo a Julie
  • Nechci svým dílem dosáhnout nesmrtelnosti, chci jí dosáhnout tím že nezemřu.
   Woody Allen
  • Daniel G. Amen
   Mozek je hardware duše.
   Daniel G. Amen Změňte mozek, změňte život
  • Muži obecně vypadají lépe než na fotografiích a ženy hůře.
   Guy Kawasaki Okouzlení
   Guy Kawasaki
  • Chalíl Džibrán
   Lampa moudrosti pohasíná; je nejvyšší čas doplnit olej.
   Chalíl Džibrán Slzy a úsměv
  • Nic nedokáže lidi sjednotit tak jako velká idea.
   Hans Rosling Faktomluva
   Hans Rosling
  • C. J. Tudorová
   Jablko nepadá daleko od zkaženého stromu.
   C. J. Tudorová Kříďák
  • Když člověk žije jinak než k čemu druhé nabádá, tak to může mnohého odradit.
   John Bunyan Poutníkova cesta
   John Bunyan