Kevin Dutton
Kevin Dutton

Kevin Dutton je britský psycholog a spisovatel, specializující se na studium psychopatie.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.30436 od Kevin Dutton

 • Společnost se sice stává méně násilnickou, současně se však stává zjevně psychopatičtější.

 • Podobné citáty
  • sv. Pio z Pietrelciny
   Je mnoho těch, kteří trpí, ale nemnozí dokážou dobře trpět. Utrpení je darem Božím. Blahoslavený, kdo z něho vytěží tento užitek.
  • Ve chvíli pokušení vzývej svého anděla strážného, on ti chce pomoci více, než ty chceš jeho pomoc.
   sv. Jan Bosco
  • Jorge Luis Borges
   Ani ty nejdramatičtější okamžiky neudělají z člověka Shakespeara, pronášejícího pamětihodné sentence.
   Jorge Luis Borges Zrcadlo a maska
  • Kdoby nebyl jat nadějí a důvěrou, že bude vyslyšen, představí-li si Tělo Kristovo na kříži pnící. Viz hlavu nakloněnou k polibku, rámě rozpjaté k obejmutí, ruce probodnuté, by darů štědře mohl rozdávati, bok otevřený, by nás miloval, - celé tělo rozpjaté, by se nám všecek odevzdal.
   sv. Bernard
  • Chalíl Džibrán
   Dům, který neposkytne pomoc potřebným, si nezaslouží nic jiného, než aby byl zničen.
   Chalíl Džibrán Slzy a úsměv
  • Myšlenky mají velký vliv na každou buňku vašeho těla.
   Daniel G. Amen Změňte mozek, změňte život
   Daniel G. Amen
  • David Wilcock
   Vesmír je nejen živý, ale zároveň i vědomý a vnímá sám sebe.
   David Wilcock Klíč zvaný synchronicita
  • Lichou nadějí se kojí, kdo přikázání Boží a sliby své přestupuje nedbaje toho, aby život svůj zřídil podle Písma sv. a nad míru opovážlivě doufaje, že Bůh mu bude milostiv bez vlastních zásluh.
   Albert Veliký Ráj duše
   Albert Veliký
  • Jakub Achrer
   Mezi základní kameny filozofie Wieey a čarodějnictví vůbec patří poznatek, že božství je pro člověka poznatelné a pochopitelné jen do určité hloubky. A že Síla je ve skutečnosti polarita.
   Jakub Achrer Wicca
  • Strach je kromě bídy, závisti a pomluv největší nepřítel lidstva.
   Ladislav Fuchs Spalovač mrtvol
   Ladislav Fuchs
  • Sv. Josemaría Escrivá
   „Velká“ svatost záleží na každodenním vykonávání drobných povinností.
  • Člověk i voják má slyšet nejen hlas svého pána, ale i hlas svého svědomí.
   Miloslav Stingl Neznámou Mikronésií
   Miloslav Stingl
  • Charles Duhigg
   Sebemotivace je snadnější, vnímáme-li svá rozhodnutí jako stvrzení svých vyšších hodnot a cílů.
   Charles Duhigg Chytřeji, rychleji, lépe
  • Poslušnost je kompendium dokonalosti celého duchovního života.
   sv. Jan Bosco
  • Terezie z Avily
   Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí.
  • Slepota není mlha, je to určitá podoba samoty.
   Jorge Luis Borges Zrcadlo a maska
   Jorge Luis Borges
  • Frédérick Tristan
   Naděje je úpornější než víra.
   Frédérick Tristan Hadí píseň aneb příběh labyrintu
  • Investice do Segwaye byla velký nezdarem, o tom nemůže být pochyb.
   John Doerr 2013
   John Doerr
  • Radkin Honzák
   Na zhýralé mládeži mě neděsí její zhýralost, ale její analfabetismus.
   Radkin Honzák Český rozhlas - Radiožurnál 2019
  • Muži hřeší tím, že touží po mnoha věcech, vy pak, půvabné paní, hřešíte nanejvýš v jedné věci, to jest, že si přejete být krásné, a to tolik, že vám nepostačují půvaby, jež vám uštědřila příroda; ba snažíte se je ještě podivuhodným uměním posílit.
   Giovanni Boccaccio Dekameron
   Giovanni Boccaccio