Laetitia Colombani
Laetitia Colombani
* 01. ledna 1976

Laetitia Colombani je francouzská spisovatelka, režisérka a scénáristka.
( Wikipedia [FR] )

 • Citát č.30085 od Laetitia Colombani

 • Věčnost je třeba si zasloužit.

 • Podobné citáty
  • Laetitia Colombani
   Věčnost je třeba si zasloužit.
  • Jehova ... dal svým uctívačům nejvyšší příklad ideální lenosti; po šesti dnech práce odpočívá po celou věčnost.
   Paul Lafargue
  • Jiří Orten
   Věčný je okamžik a my jsme z okamžiků.
   Jiří Orten Elegie
  • Věčnost je jen moment.
   William Congreve
  • Hermes Trismegistos
   Věz, že VŠE je VŠÍM věčně.
  • Člověk, neboli jeho duch, je věčný.
   Lobsang Rampa
  • Michael Ende
   Věčnost je jen okamžik.
  • Vše co není věčné, je věčně zastaralé.
   C.S. Lewis
  • Paulo Coelho
   Krása není věčná.
  • Věčnost je zamilována do výtvorů času.
   William Blake
  • Platón
   Čas je pohybující se obraz věčnosti.
  • Věčná láska - věčnost ve své nejpomíjivější podobě.
   Hans Krailsheimer
  • Erazim Kohák
   Život, to je průsečík času s věčností. Žijte jej podle toho.
  • Láska je proto tak půvabná, že nám nabízí představu věčnosti, v niž nevěříme.
   Richard Aldington
  • William Blake
   Svět v zrníčku písku rozeznat, a nebe v divoké květině. Nekonečno do vlastních dlaní brát, a věčnost prožít si v hodině.
   (z básně Auguries of Innocence, 1803)
  • Móda upadá, styl je věčný.
   Yves Saint-Laurent
  • Osho
   Pravda je věčná a najít ji znamená, že i vy se stanete součástí věčnosti.
  • Kdo chce žít věčně?
   Freddie Mercury
  • Elifas Lévi
   Věčnost je Bůh života, není bohem smrti.
  • Setkání dvou lidí je dočasné, zatímco spojení člověka s vesmírem je věčné.
   Osho