Citát

Citát č.2894 od Marcus Tullius Cicero

Hloupost neosvobozuje od myšlení.Lidská hloupost - a zvláště hloupost, které se v patách šíří strach - je snad bezmezná.
Nejlepší vlastností člověka jest omylnost, nejpříjemnější zapomětlivost, nejzdravější - hloupost.
Hlupáci jsou všichni, kteří na ně vypadají, a polovina těch, kteří na ně nevypadají.
Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.
Ač člověk mluví sebelépe, pamatujte: mluví-li příliš, pak nakonec řekne hloupost.
Často mě rmoutí myšlenka, že pro genialitu existuje hranice, kdežto pro hloupost nikoliv.
Říká-li tisíc lidí totéž, je to buď vox Dei, nebo hloupost.
Hloupost - to je také určitý způsob užívání rozumu.
Mnozí hlupáci, z téhož důvodu jako mnozí hrbáči, se stávají zlými, totiž z hořkosti a ponížení, které utrpěli od přírody.
Jestliže mne někdo přesvědčí, že se mýlím nebo špatně jednám, tak rád změním svůj názor nebo chování, neboť jsem na cestě hledání pravdy. Škodu nadělá ten, kdo setrvává ve své hlouposti.
Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.
Hlupák, který nemluví, se nijak neliší od mudrce, který mlčí.
Existuje více hlouposti, než je vodíku ve vesmíru, a má delší trvanlivost.
Lidská pitomost a zbabělost jsou dvěmi největšími velmocemi tohoto světa.
Hloupí lidé nejsou mně tak podivní jako ti, kteří mají myšlenky dlouhé.
Korupce mě štve, ale úředník zloděj pořád neudělá takovou škodu jako úředník blbec.
Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde. Jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.
Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.
Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly.
Musíte být hloupý, abyste byli zábavní.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život