Albert Schweitzer
Albert Schweitzer
* 14. ledna 1875
† 04. září 1965

Albert Schweitzer byl německý protestantský teolog, misionář, filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař. Držitel Nobelovy ceny za mír z roku 1952.
( Wikipedia )

 • Citát č.2833 od Albert Schweitzer

 • Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude.

 • Podobné citáty
  • C. S. Lewis
   Zkušenost je matkou iluze.
   C. S. Lewis Rady zkušeného ďábla
  • Zkušenost je pravda, jíž nabýváme pošetilostmi.
   František Vymazal
  • Gilbert Keith Chesterton
   Nazvěte svůj omyl zkušeností – jeho tíha bude hned o polovinu menší.
  • Zkušenosti spíše obsahují ztracené iluze, než získanou moudrost.
   Joseph Roux
  • Aristotelés
   Zkušenost, na rozdíl od vědění, ví, ale neví proč.
  • Zkušenost je učitelem všech věcí.
   Gaius Julius Caesar
  • Liou Cch'-Sin
   Pravda se rodí ze zkušenosti.
   Liou Cch'-Sin Problém tří těles
  • Zkušenost bez vzdělání platí více než naopak vzdělání bez zkušenosti.
   Quintus Ennius
  • Empedoklés
   Každý člověk věří pouze své zkušenosti.
  • Zkušenost je skvělým učitelem.
   Plinius mladší
  • Arthur Schopenhauer
   Knihy nenahrazují zkušenost, protože pojmy vždy zůstávají obecnými.
  • Zkušenost není to, co se vám stane. Zkušenost je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo.
   Aldous Huxley
  • Otto Von Bismarck
   Jenom idiot se učí z vlastních zkušeností.
  • Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci nechtějí do jiné chodit.
   Benjamin Franklin
  • Henry de Montherlant
   Dlouhá zkušenost mne naučila bát se lékařů stejně jako nemocí.
  • Zkušenosti jsou vzpomínky na modřiny.
   Josef Fousek
  • Oscar Wilde
   Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.
  • Zkušeností nazýváme jednoduše své chyby a omyly.
   Oscar Wilde
  • Gustav Meyrink
   Z mrtvých knih nelze nabýt živé zkušenosti.
  • Druhé manželství je vítězstvím naděje nad zkušeností.
   Samuel Johnson