Citát

Citát č.2820 od André Brié

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít.Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.
Láska dává člověku moc toho druhého zlomit.
Láska je sladká věc, ale mužskou povahu změnit nedokáže.
Láska má různé podoby, duše se napřed naplní něhou a pak ochoří...
Láska a touha jsou křídla ducha velkých skutků.
Láska je celoročním plodem, který je na dosah každému.
Láska a soucit jsou nutností, nikoli luxusem. Bez nich lidstvo nemůže přežít.
Objekt lásky může skončit, ale láska nemá žádný konec.
Najít lásku neznamená najít dokonalou osobu, ale naučit se nedokonalého vidět dokonalým.
Láska je zjevená dokonalost.
Přátelství jest nejkrásnější výkvět na keři lásky.
Láska je nepřítomnost soudu.
Láska je nemoc bez léku.
Láska nevzniká jako nemoc, ale stane se jí, nedojde-li k naplnění, změní se v obsesi.
Láska je konečným tématem, ale není to jen pro ženy.
Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí.
Láska podle všeho vchází do těla očima.
I nejlepší láska má ve svém kalichu hořkost.
Láska je to co zbyde, když zamilovanost pomine.
Vaše láska k bližnímu je vaše špatná láska k vám samým.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život