Citát

Citát č.2711 od André Brie

Pravda se šíří nejrychleji, dokud je ještě fámou.Nebuď zticha, když zlo je mluveno jako Pravda.
Kdo chce vidět pravdu, ten ji uvidí.
Neusilujte o velikost, ale hledejte pravdu a naleznete obojí.
Pravda je v přírodě a já to dokážu.
Pravda je základem veškerého poznání a cement všech společností.
Umělec stále hledá smysl ve svém vlastním životě, hledá pravdu.
Pravda je jako slunce. Můžeš ji na chvíli schovat, ale není to cesta k umlčení.
Každá zvěst nese semeno pravdy.
Literatura je fikce, která vypráví hluboké pravdy.
Pravda jest tak velká, že i odraz její slávy by tě osvítil.
Ne všechny pravdy jsou vhodné pro všechny uši a ne všechny lži zbožná duše rozpozná.
Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.
Většina lidí by pravdu raději popřela, než aby se s ní smířili.
Pravda je jen střípek ledu.
Pravda bude taková, jakou ji uděláš.
Pravda je náhodný a krátkodobý vztah se shodou okolností.
Kdyby si člověk v hlavě převrátil každé naučené moudro, dostal by pravdu.
Proti pravdě se nehřeší beztrestně.
Pravda je nedělitelná, skví se svým vlastním jasem a nesmíme ji zastírat našimi zájmy a naším studem.
Pravda se nemusí červenat.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život