Citát

Citát č.2711 od André Brie

Pravda se šíří nejrychleji, dokud je ještě fámou.Pravda je jen střípek ledu.
Pravda bude taková, jakou ji uděláš.
Pravda je náhodný a krátkodobý vztah se shodou okolností.
Kdyby si člověk v hlavě převrátil každé naučené moudro, dostal by pravdu.
Proti pravdě se nehřeší beztrestně.
Pravda je nedělitelná, skví se svým vlastním jasem a nesmíme ji zastírat našimi zájmy a naším studem.
Pravda se nemusí červenat.
Pravda nás osvobodí.
Zohar jest genesí světla, Sefer Jecira je žebříkem pravdy.
Bůh jest pravda, stín a světlo mají svůj původ v něm.
Omyl není opakem pravdy. Přemýšlejme!
Pravda je až na dně studny, která nevysychá.
I pravda jest taková, tak jako ta žula.
Každá pravda je jako ovoce, které, když se zelená, nazývá se paradox, a když je zralé - banalita.
Jediná pravda je umět se osvobodit od chorobné vášně k pravdě.
Jediné pravdy, které k něčemu jsou, jsou nástroje, které je třeba po použití odhodit.
Blázni a děti říkají pravdu.
Pravda není to, co nám vyjevuje přítomný okamžik.
Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji.
Moc pravdy jest moc démonická. I ti, kdož nedovedou neb nechtí pravdu postihnout, musí mimovolně před ní ustoupiti.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život