Li Hongzhi
Li Hongzhi
* 13. května 1951

Li Hongzhi (Li Chung-č') je zakladatelem a duchovním mistrem Falun Gongu (nebo Falun Dafa), systému pěstování těla a mysli.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.26934 od Li Hongzhi

 • Dříve se užívalo přísloví: „Jeden den v nebi, ale tisíc let na zemi.“ To se vztahuje na sjednocené ráje, které nemají pojem času a prostoru. Jsou to totiž ráje, kde přebývají velcí osvícení lidé, jako například Ráj nejvyšší blaženosti, Lesklý ráj, Falunový ráj a Lotosový ráj.

 • Podobné citáty
  • Cesare Pavese
   Nic nezabíjí čas jako kniha.
  • Do Kocourkova není daleko.
   František Vymazal
  • Rodrigo Blanco Calderón
   I v zaostalosti je krása. A teď nemyslím magický realismus.
  • Kořeny přírody jsou země, vzduch, oheň a voda.
   Empedoklés ze Sicílie
  • Tomáš Sedláček
   Musíme chápat, že ekonomika je tak archetypální jako lidstvo samo.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
  • Protipólem zářných okamžiků v dějinách Kolumbie jsou také období násilí a nenávisti.
   John Perkins Zpověď lovce ekonomik
   John Perkins
  • Jozef Karika
   Je zajímavé, že když se skupině přihodí něco podivného, jedna ze spontánních metod, jak obnovit rovnováhu, je najít si obětního beránka a pomstít se jemu.
   Jozef Karika Trhlina
  • Strach je ze všech emocí ten nejnepříjemnější.
   M. Scott Peck Lidé lži: Psychologie lidského zla
   M. Scott Peck
  • Jane Austen
   U dam uhání fantazie mílovými kroky, v mži- ku dospěje od obdivu k lásce, od lásky ke svatbě.
   Jane Austen Pýcha a předsudek
  • Cokoli, co si můžete vizualizovat, se také může stát částí Vaší hmotné reality.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
   Pat Rodegast
  • František Vymazal
   Naši nepřátelé más lépe znají než my sebe.
  • Sokl byl tak nádherný, že památník byl opuštěn.
   Urszula Zybura
  • Rodrigo Blanco Calderón
   Magicky realismus bídu nalíčil, navlékl do šatů a přidal ještě křídla. Gotický realismus na to jde z opačné strany: nachází pravdu a krásu, protože obnažuje a hloubí.
  • Zlo v nás ve své podstatě vzbuzuje spíše touhu ničit než léčit, spíše nenávidět než litovat.
   M. Scott Peck Lidé lži: Psychologie lidského zla
   M. Scott Peck
  • Tomáš Sedláček
   Ekonomika existovala a žila svým vlastním životem mnohem dříve, než se vůbec narodila ekonomie jako disciplína.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
  • Mocné říše neexistují věčně, kyvadlo se vždy houpe oběma směry.
   John Perkins Zpověď lovce ekonomik
   John Perkins
  • Jozef Karika
   Ve stanu nic nevidíš, ztratíš kontakt s okolím, jsi vydaný na milost a nemilost.
   Jozef Karika Trhlina
  • Realismus je tichá zátoka pro lidi bez fantazie.
   Volker Arzt Fascinující život rostlin
   Volker Arzt
  • Mary W. Shelleyová
   Sir Isaak Newton prý říkal, že si připadá jako dítě, které sbírá škeble u velkého a neprobádaného oceánu pravdy.
   Mary W. Shelleyová Frankenstein
  • Symbolika je v náboženském myšlení přítomna všude, v každém zákoutí mysli.
   Mircea Eliade Obrazy a symboly
   Mircea Eliade