Aischylos
Aischylos
* 525 př. n. l.
† 456 př. n. l.

Aischylos byl první z řady velkých řeckých dramatiků, píšících tragédie (dalšími byli Sofoklés a Euripidés).
( Wikiquote )

  • Citát č.25948 od Aischylos

  • Dospívání učí všechno.

  • Podobné citáty