Adam Jones
Adam Jones
* 15. ledna 1965

Adam Thomas Jones je americký hudebník třikrát oceněný cenou Grammy.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.24418 od Adam Jones

 • Výtvarné umění je něco, do čeho se chci opravdu dostat.

 • Podobné citáty
  • Alois Adlof
   Nejdřív ďábel láká sliby, potom žaluje a zastrašuje připomínanými hříchy, dále hrozí a snaží se probouzet lidské hříšné vášně, a nakonec zaútočí.
  • Jenom ti, kteří špatně žijí a nepřistupují vůbec anebo zřídkavě ke svátostem, se mohou bát smrti.
   sv. Jan Bosco
  • Sv. Josemaría Escrivá
   Vůči nikomu nemůžeš prokazovat nedostatek milosrdenství; a pokud se ti zdá, že nějaká osoba není hodna takového milosrdenství, musíš si pomyslet, že ani ty žádné milosrdenství nezasluhuješ.
  • Dějiny obracejí nové stránky. Jenomže je píší starým jazykem, jehož slovník je omezený.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • Che Guevara
   V okamžiku, kdy to bude nezbytné, budu připraven položit život za svobodu kteréhokoliv latinskoamerického národa, bez ptaní kohokoliv na cokoliv, bez jakýchkoliv požadavků, bez využití kohokoliv.
  • Nic takového jako “milosrdná lež” neexistuje. Je jen lež, nebo pravda – a nic mezitím.
   Guy Kawasaki Okouzlení
   Guy Kawasaki
  • Carlos Ruiz Zafón
   Kniha je zrcadlem, v němž spatříme pouze to, co v sobě nosíme.
  • To, co se rádo nazývá humanitou, není nic než prázdný blud, který neodolá ani potřebám, a tím méně lidským náruživostem.
   Markýz de Sade Julietta čili Slasti neřesti
   Markýz de Sade
  • William Shakespeare
   Plamen plamenem se zhasí, žalosti nová ouzkost ulevuje; máš závrať? toč se nazpět, to tě spasí; zlý smutek zármutkem se utišuje: hleď ať se oko znova otráví, tím stará nákaza se orpraví.
   William Shakespeare Romeo a Julie
  • Pravá a dokonalá střídmost záleží v tom, zachováváme-li pravo umíru v pocitech vnitřních i skutcích zevnitřních.
   Albert Veliký Ráj duše
   Albert Veliký
  • Chalíl Džibrán
   Člověk zmítající se mezi srdcem a duší je jako křehká větev zmítaná severním a jižním větrem.
   Chalíl Džibrán Slzy a úsměv
  • Jakmile člověk cestuje, dostane vlastní problémy do jiné a správné perspektivy.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • Sv. Josemaría Escrivá
   Vyhýbej se každé kritice, jestliže nemůžeš chválit, zachovávej mlčení.
  • Moderní umění potřebuje balzám smíchu – scherzo.
   Jorge Luis Borges Zrcadlo a maska
   Jorge Luis Borges
  • C. J. Tudorová
   Zásady jsou hezká věc. Když si je můžete dovolit.
   C. J. Tudorová Kříďák
  • Magie jest svatou Vědou, prýštící z duchovního sebepoznání Božského Člověka.
   Oldřich Eliáš Úvod do magie
   Oldřich Eliáš
  • Radka Denemarková
   Moudrost je bezbranná. V tom je síla moudrosti.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Nostalgie posiluje skóre „sociální propojenosti“.
   John Medina Nestárnoucí mozek
   John Medina
  • Benjamin Franklin
   Cestováním se rozšiřují obzory.
  • Je pravdou, že jsme jen ničemní lidé a když na nás Satan žaluje, říká pravdu.
   Alois Adlof