Nikola Tesla
Nikola Tesla
* 10. července 1856
† 07. ledna 1943

Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud.
( Wikipedia , Facebook )

 • Citát č.24005 od Nikola Tesla

 • Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici, až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou.

 • Podobné citáty
  • Bill Gates
   Vždycky jsem byl Da Vincim ohromen, protože sám pracoval na vědě.
  • Náboženství je mystikou toho, co je popularizace vědy.
   Henri Bergson
  • Michael Faraday
   Věda sama není v životě to nejdůležitější – jsme lidé a měli bychom mít lidské city.
  • Věda je to, co víš a filozofie je to, co nevíš.
   Bertrand Russell
  • Frédéric Joliot-Curie
   Věda – a to je jejím nejkrásnějším přívlastkem – je základním prvkem spojujícím myšlenky lidí, roztroušených po celém světě.
  • Věda je krásný dar lidstvu; neměli bychom jej zkreslovat.
   Abdul Kalám
  • Nikola Tesla
   Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici, až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou.
  • Věda doposud nedovede do psychického dění zasahovat tak jako mystika.
   Květoslav Minařík
  • Marie-Louise von Franz
   Každá vědecká hypotéza je nástrojem k rozšíření vědomí, jenž však začne po nějaké době další rozšíření brzdit.
   Marie-Louise von Franz Mýtus a psychologie
  • Věda není vždycky vědou; bývá také vírou opírající se o fetiše, jimiž jsou neúplné poznatky skutečnosti.
   Květoslav Minařík
  • Květoslav Minařík
   Náboženství je v podstatě vědecký systém, který se zabývá problematikou života a smrti, tedy přesně tímtéž jako přírodní vědy.
  • Čistá věda člověku vezme celý život.
   Blake Crouch Temná hmota
   Blake Crouch
  • Alfred Jarry
   Soudobá věda se opírá o zásadu indukce: většina lidí viděla nějaký jev ponejvíc předcházet nějaký jiný nebo po něm následovat, a z toho usuzuje, že tomu tak bude vždycky.
   Alfred Jarry Skutky a názory doktora Faustrolla, patafyzika
  • Věda vyjádří svou plnou hodnotu tehdy, když slouží celostnímu rozvoji osoby a lidské rodiny.
   Papež František
  • Sigmund Freud
   Ve vědeckém životě bývá velmi oblíbeným zvykem vyčlenit nějakou část pravdy, postavit ji na místo celku a zbytek, který není o nic méně pravdivý, pak potírat jejím jménem.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
  • Věda se vzdává dřívějšího klasického rozlišování «živého» a «neživého», které je chybné a neplodné, neboť libovolně dělí obraz vesmíru.
   René Alleau Hermés a dějiny věd
   René Alleau
  • Sigmund Freud
   Boj vědeckého ducha s náboženským světovým názorem není ukončen.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
  • Filozofie není v protikladu k vědě, sama se tváří jako věda.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
   Sigmund Freud
  • Liou Cch'-Sin
   Vědecké experimenty jsou vždy nejisté
   Liou Cch'-Sin Problém tří těles
  • Muži vědy učinili nadmíru chyb všeho druhu.
   George Sarton