Nikola Tesla
Nikola Tesla
* 10. července 1856
† 07. ledna 1943

Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud.
( Wikipedia , Facebook )

 • Citát č.2356 od Nikola Tesla

 • Naše ctnosti a naše vady jsou neodělitelné jako síla a hmota. Pokud je oddělíme, člověk přestane existovat.

 • Podobné citáty
  • Quintus Horatius Flaccus
   Občané, občané, nejdříve si musíte nahrabat peníze – ctnost až po nich.
  • Osmá ctnost jest udatnost.
   Jan Amos Komenský
  • Marcus Tullius Cicero
   Rozkoš se nesnáší s ctností.
  • Ctnost nemůže být ani násilím odejmuta, ani tajně odcizena.
   Marcus Tullius Cicero
  • Marcus Fabius Quintilianus
   Dáváme potřebu chvále ctnosti.
  • Ctnost, tak jako silná a vytrvalá rostlina, zakoření všude, kde najde ušlechtilou povahu a snaživou duši.
   Plútarchos
  • Chrýsippos ze Soloi
   Ctnost je vrchol života, která není člověku dána od narození.
  • Pěstováním ctnosti si člověk vytvoří harmonii duše a těla.
   Chrýsippos ze Soloi
  • Brikcí z Licka
   Spravedlnosť jest královna všech ctností, však to jest nejspravedlivěji, odplaty za spravedlivosť nehledati.
  • Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.
   Dalajláma
  • František Vymazal
   Idealismus je ctnost nezkušenosti.
  • Ctnost nezůstavují, aniž mohou; ta jediná ani darem se nedává ani nepřijímá.
   Gaius Sallustius Crispus
  • Orwell George
   Jedna ctnost je více nežli ctnosti dvě, protože více jest uzlem.
  • Trpělivost je ctnost, učím se trpělivosti. Je to tvrdá lekce.
   Elon Musk
  • Konfucius
   Ctnost nezůstává opuštěným sirotkem; musí nezbytně míti sousedy.
  • Ctnostný člověk je spravedlivý a ten nikdy nemůže pochopit, co je to pravda.
   Jiddu Krišnamurtí
  • Rene Descartes
   Největší duše jsou schopny největších neřestí právě tak jako největších ctností.
  • Ctnost sice vychází z poznání, ale nikoli z abstraktního, sdělitelného slovy, protože jinak by ji bylo možné abstraktně vyslovit a naučit.
   Arthur Schopenhauer
  • Thomas Mann
   Ironie bývá snahou udělat z nouze ctnost.
  • Ctnost ženy není hluboká jako moře, ale zloba její nemá konce jako svět.
   Julius Zeyer