Citát

Citát č.2329 od André Brie

Zlatá slova jsou vždy nejlevnější.Jsou slova, která poskytují moc, jiná zas učiní člověka ještě bezmocnějším.
Poslední slova jsou pro hlupáky, kteří toho ještě neřekli dost.
Mezi slovy a konáním se nachází mnoho obnošené obuvi.
Bitva je podložena činy, slova tvoří debatu.
Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.
Slova jsou fotky našich myšlenek.
Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.
Slova se rodí na rtech, umírají v sluchu a jsou pohřbívány v srdci.
Slova nejenže zrcadlí skutečnost, ale zároveň ji i tvoří.
Tam, kde nám chybí slova, pomohou skutky.
Samotná slova nejsou důležitá. Slova nejsou Pravda: pouze k ní ukazují.
Stalin se od svých předchůdců i následovníku odlišoval tím, že byl spíše mužem činu než slova.
Neexistují žádná slova, která by byla pouhými slovy.
Slova jsou stvořena k tomu, aby zakrývala naše myšlenky.
Zlatá slova jsou vždy nejlevnější.
Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.
Nevděčná je práce kritikova. Slovy, slovy, slovy soudit slova, slova, slova.
Tvůj hlas mě uklidňuje, ale slovům prostě nerozumím.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život