Reinhard K. Sprenger
Reinhard K. Sprenger
* 11. června 1953

Reinhard K. Sprenger je německý autor literatury pro management.
( Wikipedia [DE] )

 • Citát č.23198 od Reinhard K. Sprenger

 • Jací jste vy, taková je i vaše firma.

 • Podobné citáty
  • Ernest Hemingway
   Nikdo by na stará kolena neměl být sám.
   Ernest Hemingway Stařec a moře
  • Bylo-li zavedení jednotného trhu uvítáno všeobecným souhlasem, je nutno přiznat, že provedení měnové reformy nebylo věcí populární.
   Antonín Zápotocký Novoroční projev
   Antonín Zápotocký
  • Gustav Husák
   Přeměna celé společnosti na nových, třídních, spravedlivých základech je složitá a nelehká. Byla však úspěšná a vítězná.
   Gustav Husák Projev
  • Skauting je hra, a je to hra o velikou sázku.
   Robert Baded-Powell
  • Konrad Lorenz
   Každý milovník psů ví, že psa, který otročí své lovecké vášni, bohužel nelze vyléčit ani nejlepším žrád­lem z jeho náruživosti.
   Konrad Lorenz Takzvané zlo
  • Dovolte mi, abych před zakončením svého projevu oznámil, že jsem se rozhodl při příležitosti tohoto výročí vyhlásit dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna.
   Václav Klaus Projev
   Václav Klaus
  • Eric Berne
   Cí­lem každého člena společenství je vytěžit co možná nejvíce uspokojení ze svého jednání s ostatními zúčastněnými.
   Eric Berne Jak si lidé hrají
  • Energie mysli je podstatou života.
   Aristoteles
  • Mohamed
   A není na světě zvířete jediného, jehož obživa by od Boha nezávisela.
   Mohamed Korán
  • Nepřemýšlím příliš o člověku, který dnes není moudřejší než byl včera.
   Abraham Lincoln
  • Joseph Campbell
   Mytologie nelže – je to poezie, která pracuje s metaforami.
   Joseph Campbell Síla mýtu
  • Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.
   Tomáš Garrigue Masaryk
  • Mohamed
   Bůh nejlépe zná, čím těhotná je každá samice a nakolik se zužují a rozšiřují lůna jejich - vždyť věc každá má u Něho rozměr svůj.
   Mohamed Korán
  • Boj, to není humanita.
   Tomáš Garrigue Masaryk
  • Henry David Thoreau
   Armádě o třech divizích možno odejmouti velitele a uvésti ji v nepořádek; ale nejponíženějšímu a nejprostšímu muži nemožno odejmouti jeho myšlenku.
  • Vedoucím pravidlem pro právníka, jako pro muže každého povolání, je péče.
   Abraham Lincoln
  • Charles Darwin
   Nové formy se tvoří pomalu a staré jsou vyhlazovány ještě pomaleji.
   Charles Darwin O původu druhů
  • Za těch 40 let jsem si zvykl sloužit, a tak jsem se skoro automaticky podrobil i této největší službě svého života. Navíc v době, kdy mé síly, sotva kdy k tomu dostatečné, jsou již velmi ochablé. Bylo mi to tím těžší, že jsem nikdy neměl ctižádosti tohoto druhu.
   Emil Hácha
  • Gustav Husák
   Chceme-li lépe žít, musíme lépe, odpovědněji a kvalitněji pracovat a efektivněji vyrábět.
   Gustav Husák Projev
  • Žádný člověk není na moři nikdy sám.
   Ernest Hemingway Stařec a moře
   Ernest Hemingway