Aristoteles
Aristoteles
* 384 př. n. l.
† 322 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.
( Wikiquote )

 • Citát č.23106 od Aristoteles

 • Stát vzniká kvůli životu a nadále existuje kvůli dobrému životu.

 • Podobné citáty
  • Mohamed
   Vždyť marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný.
   Mohamed Korán
  • Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně.
   T. G. Masaryk Projev
   T. G. Masaryk
  • Robert Baded-Powell
   Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání, bohatství i chudoby.
  • ÓM je symbolický zvuk, který člověka uvádí do styku s rezonujícím bytím, jimž je vesmír.
   Joseph Campbell Síla mýtu
   Joseph Campbell
  • Gustav Husák
   Podstatně vyšší úkoly v osmé pětiletce směřují k tomu, abychom urychlili sociálně ekonomický rozvoj, intenzifikaci národního hospodářství a tempo vědeckotechnického pokroku.
   Gustav Husák Projev
  • Jako již standardní evropská země jsme se stali členy Evropské unie. Protože jsme se na to dlouho připravovali, sám 1. květen se nestal žádným viditelným předělem pro naše životy.
   Václav Klaus Projev
   Václav Klaus
  • Mircea Eliade
   "Kolektivní vědomí" není ve společnosti nikdy úplně odstraněno, ať je její vývojový stupeň jakýkoli.
   Mircea Eliade Mýty, sny a mystéria
  • Vnější úspěch nic neznamená, pokud není provázen úspěchem vnitřním.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
   Robin S. Sharma
  • Aldous Huxley
   Nejcennější ze všech vzdělávacích schopností je schopnost udělat to, co musíte udělat, když to musí být provedeno, ať se vám to líbí nebo ne.
  • Každý má v sobě kus dítěte.
   Eric Berne Jak si lidé hrají
   Eric Berne
  • Jacques Prévert
   I když tě štěstí zapomene, ty ho nikdy úplně nezapomeň.
  • Moudrý člověk může být užitečný jenom jako člověk, ne jako kus hlíny, který chrání noru před průvanem, takovou službu zvládne i jeho prach.
   Henry David Thoreau
  • Alice Walker
   Nejdůležitější otázkou ve světě je: "Proč dítě pláče?"
  • Přestavba se hluboce dotýká také morálně politické oblasti. Je s ní spojeno upevňování úcty k poctivé a kvalitní práci, která – řekl bych – dost poklesla.
   Gustav Husák Projev
   Gustav Husák
  • Klement Gottwald
   Jedním z nejslabších článků plánu bylo stavebnictví, kde až do února 1948 vládli soukromí kapitalisté, kteří plnění plánu sabotovali.
  • Slova vždycky nějak kvalifikují a limitují.
   Joseph Campbell Síla mýtu
   Joseph Campbell
  • Ernest Hemingway
   Štěstí přichází v mnoha podobách, a kdo je dokáže poznat?
   Ernest Hemingway Stařec a moře
  • Naším úkolem bude najít takové reprezentanty České republiky, kteří se o naši věc a o naše zájmy v následujících letech v Bruselu skutečně poperou.
   Václav Klaus Projev
   Václav Klaus
  • Miloš Zeman
   Chtěl bych Rusnokově vládě poděkovat. Poděkovat za to, že její ministr průmyslu rozuměl průmyslu, že její ministr zemědělství rozuměl zemědělství, že její ministr obrany rozuměl problematice armády a tak dál.
   Miloš Zeman Projev
  • Zlý osud mě postavil v čelo národa v jedné z nejkritičtějších dob jeho historie. Je to hrozné břemeno.
   Emil Hácha