Květoslav Minařík
Květoslav Minařík
* 20. února 1908
† 04. července 1974

Květoslav Minařík byl český jogín a mystik.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.23084 od Květoslav Minařík

 • Bůh je personifikovaným souborem vysokých mravních kvalit.

 • Podobné citáty
  • František Vymazal
   Na svém koníčku umí každý jezdit.
  • Pokud by to mohlo být rozvedeno pouze jazykem milovaného.
   Alexander Kumor
  • Jozef Karika
   Většině lidí bliká v životě jenom jedno absurdno – vlastní smrt –, a ani s tím si nedovedou poradit. Hněv, popírání, různé formy útěků – k náboženství, hromadění majetku, plození dětí nebo do tupé každodennosti…
   Jozef Karika Trhlina
  • Muž činu oceňuje vždy svou rychlost a málokdy zauvažuje nad nedostatky svého počínání.
   Jane Austen Pýcha a předsudek
   Jane Austen
  • Volker Arzt
   V evoluci je jediným kritériem úspěchů růst.
   Volker Arzt Fascinující život rostlin
  • Pokud by budoucnost věděla, co se jí stane, nikdy by nepřišla.
   Urszula Zybura
  • M. Scott Peck
   Učíme se pravděpodobně mnohem více ze svých proher než z úspěchů.
   M. Scott Peck Lidé lži: Psychologie lidského zla
  • Ve Venezuele tvoří 40 % mužských psychiatrů homosexuálové.
   Rodrigo Blanco Calderón
  • František Vymazal
   Pomluvač řekne pravdu a ještě něco.
  • Všechny zdravé děti zakoušejí sexuální touhu po rodiči opačného pohlaví.
   M. Scott Peck Lidé lži: Psychologie lidského zla
   M. Scott Peck
  • Tomáš Sedláček
   V extrémním pojetí se i ekonomie stává náboženstvím.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
  • Vyhovět a nevědět proč, není lichotivé ani pro jednoho, ani pro druhého.
   Jane Austen Pýcha a předsudek
   Jane Austen
  • Mary W. Shelleyová
   Za nějakou dobu se zármutek stává spíše vzpomínkou než nutností, a smích, který zavítá na rty, už není odhá– něn, i když by mohl být považován za svatokrádež.
   Mary W. Shelleyová Frankenstein
  • Dluh byl něčím, co spojovalo věřitele a dlužníka, avšak pro bankéře dneška je dluh nástrojem vlastního zisku.
   John Perkins Zpověď lovce ekonomik
   John Perkins
  • Jozef Karika
   Když se potkáš s absurdnem a šťastnou náhodou setkání přežiješ, mysl napne všechny síly, aby vymazala nebo zablokovala vzpomínky, že k něčemu takovému došlo.
   Jozef Karika Trhlina
  • Lži, klamání a podvody sice obyčejně považujeme za typicky lidské pletichy, avšak příroda je vytvořila dávno před námi.
   Volker Arzt Fascinující život rostlin
   Volker Arzt
  • Pat Rodegast
   Čas je nezbytnou složkou hmotné reality, neboť dává smysl struktuře.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
  • Faráři, čím míň toho vědí o životě, tím jsou moudřejší a ušlechtilejší. Zkušenosti člověka nenaučí vůbec ničemu.
   Rodrigo Blanco Calderón
  • František Vymazal
   Za bohatství se nikdo nestydí.
  • Onemocnění je lekcí, vzkazem od duše. Když lekci zvládnete, pak nemoc v momentě mizí.
   Pat Rodegast Emanuelova kniha
   Pat Rodegast