Aristoteles
Aristoteles
* 384 př. n. l.
† 322 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.
( Wikiquote )

 • Citát č.22833 od Aristoteles

 • Získat jisté vědomosti o duši je jednou z nejobtížnějších věcí na světě.

 • Podobné citáty
  • Elli H. Radingerová
   Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
   Elli H. Radingerová Moudrost vlků
  • Myšlenky a pocity nejsou naši nepřátelé.
   David Wilcock Klíč zvaný synchronicita
   David Wilcock
  • Albert Veliký
   Nemysleme, že pravou lítost má, kdo vzdychá a pláče. Neboť velmi často se stává, že povzdechy a pláč vynuceny bývají strachem před peklem.
   Albert Veliký Ráj duše
  • Zdraví je proud čchi/energie plynoucí mezi orgány, meridiány a každým pórem těla.
   Sat Chuen Hon Taoistický Čchi-Kung
   Sat Chuen Hon
  • sv. Jan Zlatoústý
   Přistoupíš-li k Bohu s takovou vroucností a touhou duše a řekneš-li: Neustoupím, dokud nedostanu - zajisté vše obdržíš, oč prosíš, žádáš-li jen o věci, jež na Boha dáti sluší, Jehož prosíš, a které přijati tobě prospěšno, jenž prosíš.
  • Žena je schopna milovat muže jen proto, že ho nepřeje jiné.
   Tennessee Williams
  • Nikolaj Vasiljevič Gogol
   Proboha, smějte se častěji, je to jediný spolehlivý lék na všechny nemoci.
  • To, co nám připravuje radost, zvítězí vždy nad tím, nad čím zíváme.
   Markýz de Sade Julietta čili Slasti neřesti
   Markýz de Sade
  • William Shakespeare
   Svět nezná pověsti tak truchlivé, nad onu Romea a Julie.
   William Shakespeare Romeo a Julie
  • Budoucnost je vždycky nejistá. Nikdo z nás neví, co nás čeká nebo co nás mine, jediná jistota, kterou v životě máme, je smrt.
   Ladislav Fuchs Spalovač mrtvol
   Ladislav Fuchs
  • Chalíl Džibrán
   Šťastná duše na odchodu odpouští všem lidem jejich hříchy.
   Chalíl Džibrán Slzy a úsměv
  • Člověk nemusí být andělem, aby byl svatý.
   Albert Schweitzer
  • Oldřich Eliáš
   Alchymie symbolická nepracuje s hmotami v přírodě mimo člověka.
   Oldřich Eliáš Úvod do magie
  • Nesnažím se, Pane, proniknout tvou hloubku, protože s ní nemohu ani zdaleka měřit svůj intelekt, ale toužím porozumět, alespoň do jisté míry, tvé pravdě, kterou mé srdce věří a miluje. Nesnažím se totiž porozumět, abych věřil, ale věřím, abych porozuměl.
   sv. Anselm z Canterbury
  • Fjodor Michajlovič Dostojevskij
   Příroda je zlomyslná!
  • Musíš mít sen. Když nemáš sen, jak by se ti mohl splnit?
   C. J. Tudorová Kříďák
   C. J. Tudorová
  • Gustave Flaubert
   Budoucnost je černočerná chodba, která má na konci jen pevně uzavřené dveře.
   Gustave Flaubert Paní Bovaryová
  • Kdy skutečně nastává smrt? Tvrdil bych, že odpověď opravdu neznáme.
   Dr. Lance Becker
  • Alexandria Ocasio-Cortez
   Kapitalismus ve světě nikdy neexistoval a ani nebude.
  • Známku upřímného vyznání má, kdo veškeré hříchy jako vodu vyleje, nikoli tak, aby zůstala barva, jako při vylití mléka, ani mastnota nebo chuť, jako při vylévání oleje nebo krve, ani zápach, jako při vylití vína neb octa.
   Albert Veliký Ráj duše
   Albert Veliký