Zig Ziglar
Zig Ziglar
* 06. listopadu 1926
† 28. listopadu 2012

Zig Ziglar byl americký spisovatel. Živil se nejprve jako prodejce, později se stal motivačním řečníkem.
( Wikiquote )

 • Citát č.22327 od Zig Ziglar

 • Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se snadno získávají, ale život s nimi je obtížný.

 • Podobné citáty
  • Benjamin Franklin
   Cestování je jeden ze způsobů, jak si prodloužit život.
  • Nejdřív ďábel láká sliby, potom žaluje a zastrašuje připomínanými hříchy, dále hrozí a snaží se probouzet lidské hříšné vášně, a nakonec zaútočí.
   Alois Adlof
  • sv. Jan Bosco
   Jenom ti, kteří špatně žijí a nepřistupují vůbec anebo zřídkavě ke svátostem, se mohou bát smrti.
  • Vůči nikomu nemůžeš prokazovat nedostatek milosrdenství; a pokud se ti zdá, že nějaká osoba není hodna takového milosrdenství, musíš si pomyslet, že ani ty žádné milosrdenství nezasluhuješ.
   Sv. Josemaría Escrivá
  • Radka Denemarková
   Dějiny obracejí nové stránky. Jenomže je píší starým jazykem, jehož slovník je omezený.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • V okamžiku, kdy to bude nezbytné, budu připraven položit život za svobodu kteréhokoliv latinskoamerického národa, bez ptaní kohokoliv na cokoliv, bez jakýchkoliv požadavků, bez využití kohokoliv.
   Che Guevara
  • Guy Kawasaki
   Nic takového jako “milosrdná lež” neexistuje. Je jen lež, nebo pravda – a nic mezitím.
   Guy Kawasaki Okouzlení
  • Kniha je zrcadlem, v němž spatříme pouze to, co v sobě nosíme.
   Carlos Ruiz Zafón
  • Markýz de Sade
   To, co se rádo nazývá humanitou, není nic než prázdný blud, který neodolá ani potřebám, a tím méně lidským náruživostem.
   Markýz de Sade Julietta čili Slasti neřesti
  • Plamen plamenem se zhasí, žalosti nová ouzkost ulevuje; máš závrať? toč se nazpět, to tě spasí; zlý smutek zármutkem se utišuje: hleď ať se oko znova otráví, tím stará nákaza se orpraví.
   William Shakespeare Romeo a Julie
   William Shakespeare
  • Albert Veliký
   Pravá a dokonalá střídmost záleží v tom, zachováváme-li pravo umíru v pocitech vnitřních i skutcích zevnitřních.
   Albert Veliký Ráj duše
  • Člověk zmítající se mezi srdcem a duší je jako křehká větev zmítaná severním a jižním větrem.
   Chalíl Džibrán Slzy a úsměv
   Chalíl Džibrán
  • Radka Denemarková
   Jakmile člověk cestuje, dostane vlastní problémy do jiné a správné perspektivy.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Vyhýbej se každé kritice, jestliže nemůžeš chválit, zachovávej mlčení.
   Sv. Josemaría Escrivá
  • Jorge Luis Borges
   Moderní umění potřebuje balzám smíchu – scherzo.
   Jorge Luis Borges Zrcadlo a maska
  • Zásady jsou hezká věc. Když si je můžete dovolit.
   C. J. Tudorová Kříďák
   C. J. Tudorová
  • Oldřich Eliáš
   Magie jest svatou Vědou, prýštící z duchovního sebepoznání Božského Člověka.
   Oldřich Eliáš Úvod do magie
  • Moudrost je bezbranná. V tom je síla moudrosti.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • John Medina
   Nostalgie posiluje skóre „sociální propojenosti“.
   John Medina Nestárnoucí mozek
  • Cestováním se rozšiřují obzory.
   Benjamin Franklin