Marcus Tullius Cicero
Marcus Tullius Cicero
* 3. ledna 106 př. n.
† 7. prosince 43 př.

Marcus Tullius Cicero byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.
( Wikiquote )

  • Citát č.18232 od Marcus Tullius Cicero

  • Ó, šťastný smrtelník jemuž nikdy nechyběl humor.

  • Podobné citáty
    • Hans Rosling
      Prakticky každý aktivista, kterého jsem kdy potkal, ať záměrně nebo častěji nevědomky zveličuje problém, za nějž bojuje.
      Hans Rosling Faktomluva
    • Neplaťte si skeptika s cynikem – skeptik pochybuje, cynik ví.
      Guy Kawasaki Okouzlení
      Guy Kawasaki
    • sv. Jan Zlatoústý
      Není-liž to něco velikého a podivného, že naše tělo na výsosti trůní, a že andělé a archandělé se jemu klaní?
    • Astrologie jako věda převážně empirická, nevyžaduje zvláštních supranormálních schopností svých žáků, a po své stránce theoretické jest v základě všem přístupná a naučitelná.
      Oldřich Eliáš Úvod do magie
      Oldřich Eliáš
    • Tomáš Sedláček
      Realita není danost, není trpná. Skutečnost vyžaduje aktivní participaci člověka.
      Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
    • Jste stvořitelem. Jste stvořením.
      Pat Rodegast Emanuelova kniha
      Pat Rodegast
    • Sanjay Gupta
      V medicíně je často nutné volit mezi známou, pohodlnou, vyšlapanou cestou a zkoušením něčeho nového.
      Sanjay Gupta Cheating Death
    • Když budeš jasně odsuzovat hřích, všechny milovníky hříchu to bude osobně urážet.
      Alois Adlof
    • Alena Mornštajnová
      Kluci nejsou tak upovídaní ani zvědaví jako holky.
      Alena Mornštajnová Tiché roky
    • Zdá se, že panuje pokoj, ale nepřítel Boží nespí... – naslouchá, ale rovněž srdce Ježíšovo. To je má naděje.
      Sv. Josemaría Escrivá
    • Markýz de Sade
      Poznám, že by z mé strany byla skutečná hloupost vzdát se čehokoliv jen proto, že bych tím jinému připravil neštěstí.
      Markýz de Sade Julietta čili Slasti neřesti
    • Mír klidný v srdci tvém se uhosti tak sladce jako v mém!
      William Shakespeare Romeo a Julie
      William Shakespeare
    • Woody Allen
      Nechci svým dílem dosáhnout nesmrtelnosti, chci jí dosáhnout tím že nezemřu.
    • Mozek je hardware duše.
      Daniel G. Amen Změňte mozek, změňte život
      Daniel G. Amen
    • Guy Kawasaki
      Muži obecně vypadají lépe než na fotografiích a ženy hůře.
      Guy Kawasaki Okouzlení
    • Lampa moudrosti pohasíná; je nejvyšší čas doplnit olej.
      Chalíl Džibrán Slzy a úsměv
      Chalíl Džibrán
    • Hans Rosling
      Nic nedokáže lidi sjednotit tak jako velká idea.
      Hans Rosling Faktomluva
    • Jablko nepadá daleko od zkaženého stromu.
      C. J. Tudorová Kříďák
      C. J. Tudorová
    • John Bunyan
      Když člověk žije jinak než k čemu druhé nabádá, tak to může mnohého odradit.
      John Bunyan Poutníkova cesta
    • Jsou různé druhy ticha. Ticho útulné, ticho volající ke spánku, ticho těšící se na příchod blízkého člověka, ale i ticho tíživé, plné očekávání, že bude v příštím okamžiku přerušeno křikem nebo příkrou poznámkou.
      Alena Mornštajnová Tiché roky
      Alena Mornštajnová