Jan Sobotka
Jan Sobotka
* 07. ledna 1944

Jan Sobotka je český aforista, spisovatel, historik a pedagog.
( Wikicitáty )

 • Citát č.18152 od Jan Sobotka

 • Domnívám se, že myslím, tedy snad jsem.

 • Podobné citáty
  • Fernandel
   Na moderních uměleckých dílech je nejobdivuhodnější to, že jejich tvůrci kupodivu vždy poznají okamžik, kdy obraz dokončili.
  • Mám skvělou paměť. Škoda jen, že krátkou.
   Fernandel
  • Fernandel
   Kdysi se cestovalo tam, kde bylo možno něco pěkného vidět. Dnes se cestuje tam, kde se dá zaparkovat.
  • Dneska se dá mládí zachovat až do vysokýho stáří.
   Jan Werich Balada z hadrů
   Jan Werich
  • František Vymazal
   Bohatý je ten, kdo má vždy o nějaký groš více než potřebuje.
  • Nebezpečí zrušuje rozdíly stavů, bezpečí je opět obnovuje.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Kdyby byla svobodná vůle, kdo by přišel na tento svět, kdo by z něho odešel?
  • Dolů ti pomůže ledakdo, ale nahoru!
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Hloupost se tlačí do předu, aby byla viděna; rozum ustupuje, aby se díval.
  • Kdo chce vítěziti jenom morálně?
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Kdo se zabývá jazykem, nemívá kdy zabývati se otázkou jazykovou.
  • Kdo chce čísti jazyky slovanské, musí u nás znáti napřed – německy. (Masaryk).
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Nejzbytečnější knihy jsou brusy: nikdo se z nich ničemu nenaučil.
  • Gymnasium je překládací ústav, který nic nepřeloží.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Jaký rozdíl je v tom, jak posuzujeme sebe a jak jiné.
  • Každému člověku je souzena hlavní trefa, jenom že se jí mnohý nedočká.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Řeka dělí divochy a spojuje kulturní národy.
  • Sklepníkovi je nejhodnějším ten, kdo dá největší zpropitné; kdo nedá nic, je darebák anebo blázen.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Velikost jednoho bývá maličkostí tisíců.
  • Peníze daruj, ale nepůjčuj. Dar ti spůsobí nevděčníka, půjčka nepřítele.
   František Vymazal