Gilbert Keith Chesterton
Gilbert Keith Chesterton
* 29. května 1874
† 14. června 1936

Gilbert Keith Chesterton byl anglický spisovatel.
( Wikicitáty )

 • Citát č.17540 od Gilbert Keith Chesterton

 • Studenti populárních věd, jako pan Blatchford, vždy tvrdí, že křesťanství a buddhismus si jsou velice podobné, zejména buddhismus.

 • Podobné citáty
  • Clive Staples Lewis
   Věřím v křesťanství.
  • Musíme ukázat své křesťanské barvy, abychom byli k Ježíši Kristu upřímní.
   Clive Staples Lewis
  • Albert Camus
   Co svět vyžaduje od křesťanů je, že by měli být i nadále křesťany.
  • Všechna tři západní náboženství – judaismus, křesťanství a islám – mají Semitský základ.
   Jostein Gaarder Sofiin svět
   Jostein Gaarder
  • Jostein Gaarder
   Všechna tři západní náboženství – judaismus, křesťanství a islám – mají Semitský základ.
   Jostein Gaarder Sofiin svět
  • Hříšník je samým jádrem křesťanství...
   Graham Greene Jádro věci
   Graham Greene
  • Gilbert Keith Chesterton
   Kdyby si ateisté měli zvolit své náboženství, měli by si vybrat křesťanství, neboť v něm se na okamžik Bůh zdál být ateistou.
  • Studenti populárních věd, jako pan Blatchford, vždy tvrdí, že křesťanství a buddhismus si jsou velice podobné, zejména buddhismus.
   Gilbert Keith Chesterton
  • Tertullianus
   Křesťanem se člověk nerodí, nýbrž stává.
  • Cíl křesťanství je, aby se každý křesťan stal malým Kristem.
   C.S. Lewis
  • C.S. Lewis
   Věřím, že buddhismus je zjednodušením hinduismu a islám je zjednodušené křesťanství.
  • Kříž nám pomůže k obrácení pohanů ke křesťanské víře.
   Svatý Patrik
  • Adolf von Harnack
   Kdo nezná toto náboženství, nezná žádné, a kdo ho zná, včetně jeho historie, zná všechna. (o křesťanství)
  • Magie dokazuje pravdivost křesťanství.
   Éliphas Lévi
  • Arthur Schopenhauer
   Chtěl bych dát na misku vah autentický popis všech zločinů na účtu křesťanství a všech dobrých skutků, jež skutečně zplodilo.
  • Všichni křesťané budou poslušni Osmanů.
   Kara Mustafa
  • Friedrich Nietzsche
   Křesťanská odhodlanost shledat svět ošklivým a špatným učinila svět ošklivým a špatným.
  • Nikoli jejich láska k lidem, nýbrž bezmoc jejich lásky k lidem brání dnes křesťanům nás upalovat.
   Friedrich Nietzsche
  • Friedrich Nietzsche
   V křesťanství se ani morálka, ani náboženství samotné žádným způsobem nedotýká reality.
  • Křesťanství nepotřebuje ani asketismu ani metafyziky ani jiné přírodní vědy křesťanské. Křesťanství je Život - učí, jak máme jednat.
   Friedrich Nietzsche