George Jean Nathan
George Jean Nathan
* 14. února 1882
† 08. dubna 1958

George Jean Nathan byl americký kritik a redaktor.
( Wikiquote [EN] )

 • Citát č.17500 od George Jean Nathan

 • Patriotismus je často uctívání nemovitostí nad principem.

 • Podobné citáty
  • Charles Darwin
   Některá znetvoření se vyskytují spolu velmi často a jiná jen zřídka, aniž jsme schopni označit nějakou příčinu.
   Charles Darwin O původu druhů
  • Na závěr bych vám chtěl říci, že nikdy nebudu ustupovat řvoucímu davu. Naposledy se řevem dorozumívali neandrtálci, ale to je poměrně dávno. Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby se za symbol boje za lidská práva vydávala pornografická skupinka s vulgárním názvem, protože je to urážka skutečných bojovníků za lidská práva.
   Miloš Zeman Projev
   Miloš Zeman
  • Mircea Eliade
   Každá existenční krize znovu zpochybňuje realitu tohoto světa, ale i přítomnost člověka na tomto světě.
   Mircea Eliade Mýty, sny a mystéria
  • Šílenství je nakažlivá nemoc.
   Joseph Heller Hlava XXII
   Joseph Heller
  • Klement Gottwald
   Mluví o „svobodě“ a usilují o návrat kapitalistů a velkostatkářů a tím o návrat „svobody“ vykořisťování.
  • Všechno se navzájem zabíjí.
   Ernest Hemingway Stařec a moře
   Ernest Hemingway
  • Mohamed
   Vždyť marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný.
   Mohamed Korán
  • Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně.
   T. G. Masaryk Projev
   T. G. Masaryk
  • Robert Baded-Powell
   Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání, bohatství i chudoby.
  • ÓM je symbolický zvuk, který člověka uvádí do styku s rezonujícím bytím, jimž je vesmír.
   Joseph Campbell Síla mýtu
   Joseph Campbell
  • Gustav Husák
   Podstatně vyšší úkoly v osmé pětiletce směřují k tomu, abychom urychlili sociálně ekonomický rozvoj, intenzifikaci národního hospodářství a tempo vědeckotechnického pokroku.
   Gustav Husák Projev
  • Jako již standardní evropská země jsme se stali členy Evropské unie. Protože jsme se na to dlouho připravovali, sám 1. květen se nestal žádným viditelným předělem pro naše životy.
   Václav Klaus Projev
   Václav Klaus
  • Mircea Eliade
   "Kolektivní vědomí" není ve společnosti nikdy úplně odstraněno, ať je její vývojový stupeň jakýkoli.
   Mircea Eliade Mýty, sny a mystéria
  • Vnější úspěch nic neznamená, pokud není provázen úspěchem vnitřním.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
   Robin S. Sharma
  • Aldous Huxley
   Nejcennější ze všech vzdělávacích schopností je schopnost udělat to, co musíte udělat, když to musí být provedeno, ať se vám to líbí nebo ne.
  • Každý má v sobě kus dítěte.
   Eric Berne Jak si lidé hrají
   Eric Berne
  • Jacques Prévert
   I když tě štěstí zapomene, ty ho nikdy úplně nezapomeň.
  • Moudrý člověk může být užitečný jenom jako člověk, ne jako kus hlíny, který chrání noru před průvanem, takovou službu zvládne i jeho prach.
   Henry David Thoreau
  • Alice Walker
   Nejdůležitější otázkou ve světě je: "Proč dítě pláče?"
  • Přestavba se hluboce dotýká také morálně politické oblasti. Je s ní spojeno upevňování úcty k poctivé a kvalitní práci, která – řekl bych – dost poklesla.
   Gustav Husák Projev
   Gustav Husák