Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
* 15. října 1844
† 25. srpna 1900

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).
( Wikiquote )

 • Citát č.16698 od Friedrich Nietzsche

 • Kdo mezi dobrými žije, toho soucit učí lhát.

 • Podobné citáty
  • Jane Austen
   Soucit je nesnesitelný.
   Jane Austen Pýcha a předsudek
  • Mám spoustu soucitu, ale neztrácím čas s lidmi.
   Anthony Hopkins
  • Nadine Gordimerová
   Nemůžete změnit režim na základě soucitu.
  • Kdo mezi dobrými žije, toho soucit učí lhát.
   Friedrich Nietzsche
  • Edward Bulwer-Lytton
   Vědění, jak máme hloubat o lidstvu, vede jenom ke dvěma výsledkům – k soucitu nebo opovržení.
  • Soucit vás brzdí, soucit potlačuje náladu ještě víc.
   Ashley Lippertová Aladinův princip
   Ashley Lippertová
  • Jean Paul
   Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý.
  • Proč nás Bůh obdařuje soucitem?
   Franz Schubert
  • Anne Franková
   Po soucitu často následuje láska
  • Humor a soucit jsou nejvýznamnější z lidských vynálezů, ale nezakořenily ještě dost pevně.
   John Wyndham
  • Dalajláma
   Láska a soucit jsou nutností, nikoli luxusem. Bez nich lidstvo nemůže přežít.
  • Láska a soucit jsou nutností, nikoli luxusem. Bez nich lidstvo nemůže přežít.
   Dalajláma
  • Dalajláma
   Nestačí být soucitný, musíme jednat.
  • Soucit přirozeně vytváří pozitivní atmosféru a v důsledku toho se cítíte klidně a spokojeně.
   Dalajláma
  • George Orwell
   Soucit není křížem, na nějž jest přibíjen, kdo miluje lidi?
  • Mějte soucit ke všem bytostem.
   Oberon Zell-Ravenheart
  • Friedrich Nietzsche
   Soucit je dotěrný.
  • Dlouhé utrpení unaví nejen nemocného, ale i soucit druhých.
   Stefan Zweig
  • Francesco Petrarca
   Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
  • Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc.
   Bertolt Brecht