Michel de Montaigne
Michel de Montaigne
* 28. února 1533
† 13. září 1592

Michel Eyquem de Montaigne byl francouzský renesanční myslitel, humanista, skeptik. Dal vzniknout novému literárnímu žánru – eseji.
( Wikipedia )

 • Citát č.15489 od Michel de Montaigne

 • Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.

 • Podobné citáty
  • Marcus Tullius Cicero
   Nechť trest odpovídá trestnému činu.
  • Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.
   Michel de Montaigne
  • Karel Čapek
   Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe; to nás bůh trestá.
   Karel Čapek Bílá nemoc
  • Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.
   Konrad Celtis Zlatá zrnka, Julius Koráb
   Konrad Celtis
  • Friedrich Eberhard von Rochow
   Tělesných trestů užívejme jen pro krádež, vzpouru a tvrdošijné zapírání spáchaného zla.
  • Trest obvykle přichází tak, že vypadá jako křivda. Bůh pracuje inkognito.
   Karol Irzykowski
  • Miroslav Plzák
   Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ...
  • Za velká provinění existují velké tresty od bohů.
   Hérodotos
  • Rudyard Kipling
   Dle zákona džungle trest uzavírá účet. V džungli nemá místo posuzování či zpochybňování trestu.
  • Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest.
   Milan Kundera
  • Ayn Randová
   Zlo vyžaduje potrestání oběti.
  • Špatného manžela lze zcela jednoduše opustit a začít znovu. S dobrým manželem musíme vydržet celý život. Proto není větší trest pro ženu než dobrý manžel.
   Ephraim Kishon
  • Peirre Veron
   Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut.
  • Mnohý se může zase mravně povznésti, přizná-li se otevřeně k svému provinění a podstoupí-li svůj trest.
   Henrik Ibsen
  • Julian Tuwim
   Život: doživotní trest smrti.
  • Tichými kroky a pozdě, přece však přichází trest.
   Albius Tibullus
  • Madonna
   Katolictví není náboženství tišící bolest. Je to bolestivé náboženství. My všichni jsme dychtiví po trestu.
  • Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu.
   Neznámý autor
  • Neznámý autor
   Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest.
  • Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš.
   Šalamoun