John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy
* 29. května 1917
† 22. listopadu 1963

John Fitzgerald Kennedy, neformálně označovaný jako JFK byl 35. prezident USA (1961-1963).
( Wikiquote )

 • Citát č.15334 od John Fitzgerald Kennedy

 • Síla aliance, od níž závisí naše bezpečnost, závisí na naší ochotě splnit naše závazky vůči nim.

 • Podobné citáty
  • James Redfield
   Celé Einsteinovo životní dílo mělo ukázat, že to, co vnímáme jako pevnou hmotu, je většinou prázdný prostor s nějak uspořádanou energií, která tím prostorem probíhá.
  • To co člověk opravdu potřebuje je ticho a teplo; to co mu je poskytnuto je ledové peklo.
   Simone Weilová
  • Jason Fried
   Životopisy jsou k smíchu.
  • Někdy je hlava tím, co blokuje ty nejlepší myšlenky.
   Pavel Kosorin
  • Jason Fried
   Tiskové zprávy jsou spam.
  • Dobrý žaludek je nezbytnou součástí šachového mistra.
   Bent Larsen
  • Xenofón
   Radost je to, co obnáší téměř celý výcvik jezdectva. Pokud vím, má nejblíže k létání, což je něco, co lidi touží umět.
  • Ve strastech pamětliv buď vyrovnané mysle zachovávati.
   Quintus Horatius Flaccus
  • Aristotelés
   Touha po přátelství vzniká rychle, avšak přátelství nikoliv.
  • S prázdným žaludkem se získá málo vítězství.
   John Hawkwood
  • Edward Bulwer-Lytton
   Temnota dětského srdce je často pouze stínem hvězdy.
  • Bohatýři, nepřítel se před vámi třese.
   Alexandr Vasiljevič Suvorov
  • Jan Sobotka
   Některé hříchy jsou natolik krásné, že by bylo hříchem nehřešit.
  • Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.
   Michel de Montaigne
  • Marcus Tullius Cicero
   Kéž bych mohl tak snado nalézti pravdu jako vyvrátiti klam!
  • Skoro každý myslí, že je v jistých věcech neomylný.
   František Vymazal
  • Pavel Kosorin
   Co se nedá prominout, musí se odpustit.
  • Často k ďáblu raději o radu běží, než by na Boha vzpomenul.
   Jan Amos Komenský
  • Aristotelés
   Ve všech věcech přírody existuje cosi nádherného.
  • Jedinou známkou Boží v nás je, že máme pocit, že nejsme Bohem.
   Simone Weilová