Pavel Kosorin
Pavel Kosorin
* 1964

Pavel Kosorin, ředitel Armády spásy v Brně, český spisovatel, aforista.
( Wikiquote )

  • Citát č.15324 od Pavel Kosorin

  • Život je jako překážkový běh – odehrává se na dráze, ne na tribuně.

  • Podobné citáty
    • Pavel Kosorin
      Mít více svobody, patrně bychom něčemu ještě více otročili.
    • Manželství je dlouhý souboj.
      František Vymazal
    • Jan Sobotka
      Má poetickou duši, ovšem v duchu dnešní poezie.
    • Kdo svou víru vystavuje jako transparent, měl by se modlit, aby nezačalo foukat.
      Pavel Kosorin
    • František Vymazal
      Politika je, co se děje dnes, co bylo včera, jsou dějiny.
    • Bez vlastního přičinění lze zestárnout, nikoli však zmoudřet.
      Jan Sobotka
    • Jan Sobotka
      Zamyslel bych se sám nad sebou, ale připadá mi to sobecké.
    • Většina lidí žije více podle módy, než-li podle rozumu.
      František Vymazal
    • Pavel Kosorin
      Fakt, že své poklady ukládáte v nebi, není žádnou zárukou toho, že se tam dostanete.
    • Máme příliš mnoho slov.
      František Vymazal
    • Jan Sobotka
      Nevadí, vsadíme-li na špatného koně. Jen nesmíme vsadit na vola.
    • Nejvyšším posláním člověka žijícího v masové společnosti je být sám sebou.
      Pavel Kosorin
    • Jan Sobotka
      Ohleduplný člověk žije tak, aby svou smrtí nikoho nezarmoutil.
    • Ženy jsou mistryně v umění: mluviti mnoho a říci málo.
      František Vymazal
    • Pavel Kosorin
      Jak se má člověk chopit příležitosti, když má svázané ruce?
    • Líbíš-li se lidem ty, budou se lidé také tobě líbit.
      František Vymazal
    • Jan Sobotka
      Ke slovu génius neexistuje ženská podoba. Ale neexistuje ani ke slovu blbec.
    • Nebýt zbabělců, kdo by stavěl pomníky hrdinům?
      Pavel Kosorin
    • František Vymazal
      Kdyby lidé nosili oděv jenom pro sebe, byl by jinaký.
    • Na rozdíl od přátel si ode mne nepřátelé nepůjčují knihy ani peníze a neflirtují s mou ženou. Jsou to zkrátka sympatičtí lidé.
      Jan Sobotka