Nikola Tesla
Nikola Tesla
* 10. července 1856
† 07. ledna 1943

Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud.
( Wikipedia , Facebook )

 • Citát č.15237 od Nikola Tesla

 • Můj obdiv pro skvělý lid Československa, nositele pochodně vzdělanosti, nemůže býti vyjádřen slovy.

 • Podobné citáty
  • Jan Twardowski
   Bůh nedokazuje, Bůh ví.
  • Moudrý člověk mi řekl: "s hlupáky se nebav". Jenže z dálky je nerozeznám.
   Jay-Z
  • 50 Cent
   Myslel jsem, že jsem cukroví, než se ti rozkočila lebka.
   50 Cent Get Rich or Die Tryin' 2003
  • Vždycky jsem byl velmi ambiciózní. Nevěřím, že ambicióznost je osvojitelná vlastnost. Podle mne se s ní rodíte, je to součást osobnosti. A já se pořád budu pokoušet pohnout se dál, dostat se na další úroveň. A vím, že při pokusu na něco dosáhnout jednou zemřu.
   50 Cent
  • Karl Kautsky
   Podstata socialismu lze shrnout slovy: svoboda a chléb pro všechny.
  • V zaostalé zemi může být vybudována demokracie, ale ne socialismus.
   Karl Kautsky
  • Maurits Cornelis Escher
   Považuji svoje dílo za nejkrásnější i za nejošklivější.
  • Vnesl do etiky národa i do toho, co nazýváme kulturní člověk, složku náboženskou.
   Josef Zvěřina o Masarykovi
   Josef Zvěřina
  • Władysław Tatarkiewicz
   Zřejmé pravdy nemají nic společného s všeobecně uznávanými pravdami.
  • Otevřenost – a relativismus, který ji činí jediným přijatelným postojem vůči různým nárokům na pravdu a různým způsobům života a druhům lidských bytostí – je velkou výhodou dnešní doby. Jen ten, kdo opravdu věří, je ve skutečném nebezpečí.
   Allan Bloom
  • František Mareš
   Pravda jest, co býti má podle důchovního řádu.
  • Novináři jsou moderní sofisté.
   Rémi Brague
  • Vilém Flusser
   Fotografové nepracují, ale dělají něco: vytvářejí, zpracovávají a ukládají symboly.
  • Dnes, na počátku virtuálních prostorů, mohou vděčit všechny věci za svůj původ nikoli válce, ale fotografii.
   Vilém Flusser
  • Soběslav I.
   Doufám v milosrdenství Boží a zásluhy svatých mučedníků Kristových, Václava a Vojtěcha, že nebude vydána naše země do rukou cizinců.
  • Co je pravda ve filozofii, nemusí být pravda v teologii a naopak. Víra vypráví jen pohádky k potřebě nevzdělaných davů, skutečná pravda je jenom pravda vědecká, pravda filozofická, pravda Aristotelova.
   Averroes
  • Anna Gavalda
   Ruka je skvělá věc. Nezaměřuje se na osobu, která ji dává, a velmi uklidňuje toho, kdo ji obdrží.
  • Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic…
   André Frossard
  • Klaus Kinski
   Jsem jako divoké zvíře za mřížemi. Potřebuju vzduch, potřebuju prostor.
  • Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho nemusel zase vybrušovat a neřekl něco špatně.
   Miloslav Rozner