Anne Franková
Anne Franková
* 12. června 1929
† 31. března 1945

Annelies Marie Franková byla židovská dívka, která v období II. světové války psala v úkrytu deník.
( Wikiquote )

 • Citát č.15029 od Anne Franková

 • Bůh chce vidět lidi šťastné v prosté a krásné přírodě.

 • Podobné citáty
  • Jean Paul
   Bůh je nevyslovitelný povzdech zasazený do hloubi duše.
  • Bůh je násilník, není schopen lidského soucitu. S úsměvem na tváři skrývá zlé srdce.
   Louis de Bernières
  • Anne Franková
   Bůh chce vidět lidi šťastné v prosté a krásné přírodě.
  • Věřím v Boha, Mozarta a Beethovena...
   Richard Wagner
  • Lobsang Rampa
   Bůh je skutečnost.
  • Neexistuje nevyléčitelné - Bůh je největší lékař!
   Bruno Gröning
  • Ezop
   Bůh pomáhá těm, kteří si pomáhají sami.
  • Bůh nikdy neopravuje své chyby.
   John Dryden
  • George R. R. Martin
   Bohové jednou rukou dávají a druhou berou.
  • Ďábel je poznání a Bůh je rovněž poznání.
   Umberto Eco
  • Louis de Bernières
   Ještě snesu, když nějaký politik tvrdí, že musíme jít a zabíjet lidi, ale od Boha to nesnesu. Ten by měl mít víc rozumu.
  • Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.
   Marcus Fabius Quintilianus
  • Lobsang Rampa
   Bohové, ďáblové i lidé, všichni se chovají stejně.
  • Pokud mluvíte s Bohem, tak se modlíte. Pokud Bůh mluví s vámi, máte schizofrenii.
   Thomas Szasz
  • C.S. Lewis
   Je pouze jedno dobro a to je Bůh, všechno ostatní je dobré jen když se na to dívá a špatné, když se odvrátí.
  • První doušek ze šálku přírodních věd vás přivede k ateismu, ale na dně šálku čeká Bůh.
   Werner Heisenberg
  • Pavel Kosorin
   Ve skutečnosti nás Bůh nepozoruje zvenku, ale zevnitř.
  • Pascal pravil, že Bůh je kruhem, jehož střed je všude, ale obvod nikde.
   Éliphas Lévi
  • Joel Osteen
   Věřím, že pokud si podržíte svoji víru, udržíte správný postoj, vděk i důvěru, uvidíte, že Bůh otevře nové dveře.
  • Kdysi duch byl bohem, pak se stal člověkem.
   Friedrich Nietzsche