Lobsang Rampa
Lobsang Rampa
* 08. dubna 1910
† 25. ledna 1981

Lobsang Rampa byl pseudonym britského spisovatele jménem Cyril Hoskin, který ve svých knihách tvrdil, že je reinkarnace tibetského lámy. Popisoval esoterické praktiky Tibetu.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.14940 od Lobsang Rampa

 • Kdybych se byl mohl vyhnout předpovědím, pak pouhá skutečnost, že jsem se jim vyhnul, by prokázala, že byly chybné!

 • Podobné citáty
  • Michel de Montaigne
   Mlčenlivost a skromnost - vlastnosti velmi vhodné k rozhovoru.
  • Někteří lidé jsou vám ochotni dát čestné slovo na to, že nikomu jinému čestné slovo nedodrží.
   Jan Sobotka
  • František Vymazal
   Kolik filosofů by se dalo za svůj systém upálit?
  • Zapomněli jsme, že pořád ještě nevíme, kvůli čemu vlastně máme přežívat.
   James Redfield
  • Simone Weilová
   Realita tohoto světa je nutností.
  • Lidé ctižádostiví bývají závistivější než lidé bez ctižádosti.
   Aristotelés
  • Edgar Allan Poe
   Nevěřte ničemu, co slyšíte, a jenom polovině toho, co vidíte.
  • Tlučte – to je jediný způsob, jak si uchovat otevřenost.
   Pavel Kosorin
  • Jason Fried
   Okolí ovlivňuje naše pracovní výsledky mnohem více, než si většina lidí uvědomuje.
  • Kdo chce správně poznávat, musí nejprve správným způsobem pochybovat.
   Aristotelés
  • Jan Sobotka
   S poctivostí nejdál dojdeš. Snad na cestě ke svatosti.
  • Pokora v čekání nás připodobňuje k Bohu.
   Simone Weilová
  • Simónidés z Keu
   Ty, kdo procházíš kolem, jdi a řekni Sparťanům, že poslušni jejich vůli zde ležíme.
  • Otázky jako proč žijeme nebo co se tady doopravdy odehrává v duchovní rovině jsme pomalu odsunuli stranou a pak jsme je úplně potlačili.
   James Redfield
  • Dylan Thomas
   Když člověk spálí své mosty, jaký hezký požár to dělá.
  • Člověka často nesoudí podle velikosti jeho dobrých skutků, ale podle malosti jeho provinění.
   Marcus Tullius Cicero
  • Edward Bulwer-Lytton
   Čím je přítěž lodi, tím je také duchu víra a láska.
  • Jenom poctivá práce blaží.
   František Vymazal
  • Jan Amos Komenský
   Poněvadž sebe nade všecko milujeme, chtěli bychom, aby nám vždycky všecko plně šlo; zlého nás nic nepotkávalo, dobrého ničeho se nenedostávalo; což v světě býti nemůž.
  • Kdo nemá žádné pochybnosti, nejspíš trpí velkou nejistotou.
   Pavel Kosorin