Eric Rickstad
Eric Rickstad

Eric Rickstad je americký spisovatel žijící ve Vermontu.
( rickstad.com )

 • Citát č.13908 od Eric Rickstad

 • Arogance a pýcha závodí s nenávistí a hloupostí.

 • Podobné citáty
  • Adolf Heyduk
   Jeť dobře, vnuk-li na děd se pyšní; však líp, když vnukem pyšen bude děd.
  • Sebevědomí není pýcha.
   Václav Havel Projev
   Václav Havel
  • Jaroslav Vrchlický
   Pýcha se závistí jsou mramoroví lvi.
  • Neodvracej tvář svou od lidí a nechoď nadutě po zemi, neboť Bůh věru nemiluje domýšlivé vychloubače!
   Mohamed Korán
   Mohamed
  • Sigmund Freud
   Pýcha, s níž se člověk distancuje od zvířete, se u něho vyvine teprve později.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
  • Byl velmi pyšný na to, že není pyšný.
   Kurt Tucholsky
  • Josemaría Escrivá de Balaguer
   Ty... , pýcha? — Kvůli čemu?
  • A potom, tvůj smutek — pokud ho nezaženeš — by se mohl snadno stát pláštěm tvé pýchy. — Copak sis myslel, že jsi dokonalý a bez hříchu?
   Josemaría Escrivá de Balaguer
  • Josemaría Escrivá de Balaguer
   Nepřináší-li ti poslušnost mír, je to proto, že jsi pyšný.
  • Pýcha si bere zrovna tolik místa, kolik jí hloupost postoupí.
   František Vymazal
  • Eric Rickstad
   Arogance a pýcha závodí s nenávistí a hloupostí.
   Eric Rickstad Číhání
  • Pokud je pýcha hříchem, tak největším hříchem je morální pýcha.
   John Irving
  • C.S. Lewis
   Pýcha vede ke všem dalším zlozvykům, je to anti-božský stav mysli.
  • Pýcha je druh pohrdání ostatními.
   Theofrastos
  • Vadim Zeland
   Za pohrdání a pýchu se musí pykat.
  • Stud je rouškou Pýchy.
   William Blake
  • Voltaire
   Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou.
  • Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu.
   Božena Němcová
  • Publilius Syrus z Antiochie
   Pyšný i z hanby si rychle udělá slávu.