Citát

Citát č.13875 od Chrýsippos ze Soloi

Pro život ve společnosti je přátelství a dobrá vůle vůči ostatním nezbytná.Pro život ve společnosti je přátelství a dobrá vůle vůči ostatním nezbytná.
Přátelé se rozcházejí nejčastěji kvůli vzájemné antipatii svých žen.
Mohu být ostražitá proti svým nepřátelům, ale Bůh mě chraň před přáteli.
Staré příběhy jsou jako staří přátelé. Člověk je musí čas od času oprášit.
Je to lehký mít přátele když jim dovolíte aby si z vás dělaly legraci.
Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z oceli si připni k srdci.
Přátelství je jistě nejlepším balzámem pro bolest po zklamané lásce.
Příliš dlouho skrýval se v ženě otrok a tyran. Proto žena posud není schopna přátelství: zná pouze lásku.
Můj otec mi vždy říkal, že když umřu a budu mít pět skutečných přátel, měl jsem skvělý život.
Dnes lidé jsou kamarády: kéž by byli přáteli!
Přátelství je jako nadýchaná růže se sladkostmi v každém záhybu.
Špatní přátele jsou jako stín. Za svitu slunce se jich nezbavíš, ale jak se zamračí jsou pryč.
Opravdoví přátelé nás v prosperitě navštěvují pouze, když jsou vyzváni a v nepřízni osudu bez pozvání.
Krokodýl je jednoduché zvíře. Snaží se tě prostě zabít a sníst. Lidé jsou složitější, někteří z nich se předtím snaží stát tvými přáteli.
Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.
Nechci žádné blízké přátele, neschovávám žádná tajemství. Nepotřebuji přátele, řekl jsem všechno všem.
Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní.
Člověk je bytost s představivostí a morálkou proto, že ve společnosti dává svému životu nové cíle, které by o samotě nemohly existovat: přátelství, náboženství, umění, vědy.
Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život