Citát

Citát č.13138 od Dante Alighieri

Láska nás vedla ke smrti v téže chvíli.V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.
Až přijde ten pravý vztah, tak to poznáš. Bude tvůj život zjednodušovat, a ne komplikovat.
Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat.
Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.
Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed.
Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska.
Láska nám bere čas a čas lásku.
Mít rád je víc než milovat.
Láska pro vás udělá všechno.
Láska nedokáže všechno dobýt. A kdo si myslí opak musí být blázen.
Myslím, že láska je něco, co se vlastně nedá zachytit slovy.
Láska je dočasné šílenství. Vybuchne jako zemětřesení a pak odezní.
Láska je jed. Sladký jed, to ano, ale přesto zabíjí.
Chceš-li, dávej lásku v očekávání, že bude opětována, ale věz, že dáváš-li ji v nějakém úmyslu, že to není láska, nýbrž žádost.
Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.
Láska se ve mně rozlévá jak moře, tak velká je a hluboká. Čím víc jí dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
Najdi to, co miluješ a nech, ať tě to zabije.
Rozum a láska zřídkakdy táhnou za jeden provaz.
Láska je opožděný a rozšířený chtíč.
Muž, který se nikdy bláznivě nezamiloval, nebude nikdy v lásce moudrý.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život