Citát

Citát č.13119 od Jan Polabský

Dobrému nikdy není pozdě, ani půl minuty před smrtí ne.Všechno se navzájem vyrovná, dobro i zlo, hloupost a moudrost, krása a ošklivost.
Čelní lalok je část mozku, která nám pomáhá rozhodovat se mezi dobrem a zlem.
Dobro je možné jen na pozadí zla.
Dobro a zlo nemají skutečnou existenci.
Dobrému nikdy není pozdě, ani půl minuty před smrtí ne.
Někdo se přece musí snažit dělat na světě dobro.
Budete-li myslet na dobro, uskuteční se! Budete-li však myslit na zlo, dostaví se zlo.
Zlo se vytváří stejně čistou Boží silou jako dobro.
Nejvyšší dobro je prakticky možné jen za předpokladu nesmrtelnosti duše.
Pojem dobra a zla nemůže být určen před morálním zákonem, nýbrž musí být určen pouze po tomto a skrze tento morální zákon.
Dobro nebo zlo je vlastně vztahováno na jednání, nikoli na stav vnímání osoby.
Patřím k těm, kteří věří s Nobelem, že nové technické objevy přinesou lidstvu víc dobra než zla.
Nenosme v sobě zároveň sémě dobra a zárodky zla.
Z dobra se radujte a ze zlého čerpejte ponaučení, ale nikdy nevěste hlavu.
V univerzu není ani dobra ani zla.
Cílem činnosti je dobro.
Každý dobrý čin nese již odměnu v sobě.
Všechno dobré se dostane tomu, kdo čeká a mezitím nezemře.
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.
Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život