Citát

Citát č.12556 od C.S. Lewis

Vždycky jsem v sobě nosil nějakou touhu po smrti.Vaše touha, pokud je neotřesitelně udržována, se stává vědomou nasměrovanou myšlenkou.
Vždycky jsem v sobě nosil nějakou touhu po smrti.
Touha po splynutí mezi osobami je nejmocnějším snažením člověka.
Svoboda se nezískává splněním touhy, ale odstraněním touhy.
Srdce přestává být mladé, jakmile touha po neznámém ustoupí děsu z něho.
Kam se podíváte je jen touha po pozemské povrchnosti! A všechno za předstíraného uctívání Boha!
Kdo touží, ale nejedná, líhne mor.
Hnací silou muže je touha zalíbit se ženě.
Každá hluboce zakořeněná touha působí tak, že nás přiměje hledat její vnější vyjádření, kterým lze tuto touhu transmutovat v realitu.
Touhy spojují člověka s předmětem touhy.
Touha a vůle jsou pouze dva póly jedné a téže síly.
Touha je mohutná síla, která se rozlévá po celém vesmíru a projevuje se ve všech procesech přírody jako přitažlivost částic.
Mnohokráte se opakující myšlenky a touhy, vytvářené svobodnou vůlí, se stávají zvykem.
Bez touhy žádných výsledků nedosáhneme.
Slabá touha přináší slabé výsledky, právě tak jako malý oheň dává malé teplo.
Každý člověk stává tím čím je svým dominantním myšlenkám a touhám.
Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužíme po ještě větších.
Po něčem toužit je již důvod k žití.
Lidem je dána veliká nadosobní touha po vývoji. Sobecká pohnutka nedodává člověku takovou odvahu k úsilí a obětem jako nadosobní touha po rozšíření lidské moci nad přírodou nebo po spravedlivé lidské společnosti.
Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život